Intressant men ytligt om Donsörederier i GP

I ett par artiklar har GP behandlat rederierna på Donsö. Det är intressant, men också ytligt och lite väl okritiskt. Journalisterna på GP har pratat med företagsledningarna men har inte gjort några egentliga och riktiga undersökningar av företagen. Det är en ytlig jasägarjournalistik som GP ägnar sig åt.

Ett av de företag som nämns i artiklarna är Sirius Rederi AB. Detta företag är inte längre kontrollerat av grundarfamiljen Backman utan bolagets aktiemajoritet ägs av ett företag i Göteborg, Marinvest. Att inte nämna detta förefaller faktiskt märkligt.

Tärntank är ett annat av de företag som nämns. Att deras båtar är flaggade i utlandet, främst Danmark nämns i artikeln. Det dom däremot inte nämns är att ägarna bakom företaget kontrollerar det via ett företag i skatteparadiset Cypern. Bolag i Cypern används enbart för att kunna ta ut pengar ur ett företag utan att betala någon skatt. Att inte nämna detta är rent slarv om en ordentlig artikel ska skrivas om Tärntank.

Bilden av Donsö blir också lite annorlunda när vi konstaterat att två av de största rederierna på Donsö faktiskt inte kontrolleras från Donsö i det ena fallet (Sirius) och inte styrs från Donsö i det andra (Tärntank).

GP listar också fiskeriföretag på Donsö, men missar Christer & Lennart Fiskeri AB och Odeskär AB som delvis är ett Donsö-företag, delvis ett Vrångöföretag. De har uppenbarligen och missat att Clipperton (det stavas inte med K vilket är lätt att kontrollera) gått ihop med ett annat företag och numera heter B-C Pelagic AB.

Det finn också mindre sakfel i GP. Exempelvis äger Donsö Shipping Meet inte rum i ett tält i hamnen. Det äger rum i tält på idrottsplatsen och inomhus i sporthallen och en klubbstuga i närheten. I tältet i hamnen äger främst mötets kvällsmiddag rum.

Rederier på Donsö

Fiskerederier

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements