LNG-terminalen i Göteborg innebär mindre miljö- och klimatfarliga utsläpp

I Göteborg ska det byggas en ny gasterminal i hamnen, en terminal för kyld naturgas (också kallat fossilgas, förkortat LNG). Huvudsyftet med terminalen är att LNG-drivna fartyg ska kunna tanka (eller bunkra som det heter på sjöspråk) i Göteborgs hamn. När fartyg drivs av LNG istället för av fartygsdiesel minskar utsläppen av miljöfarliga ämnen mycket kraftigt och utsläppen av växthusgaser minskar rejält. Det är alltså en bra utveckling om fartyg kan drivas med LNG istället för med fartygsdiesel. Både miljö- och klimatmässigt.

Trots att en LNG-terminal är bra för miljön och bra för klimatet motarbetar en del miljöaktivister terminalen.  Det är befängt och de gör det med mycket märkliga argument.  LNG-terminalen ska anslutas till det befintliga gasnätet i Sverige. Huvuddelen av den gas som transporteras i detta används i olika processindustrier såsom exempelvis industrierna i Stenungsund. Meningen med den gas förs in med fartyg till LNG-terminal är att den ska kunna ersätta den gas som idag kommer från danska olje- och naturgasfält i Nordsjön. Vilket naturligtvis också är rimligt och inte innebär ökade utsläpp. Ändå påstår de så kallade miljövännerna det. Men i själva verket skulle det bli ökade utsläpp från fartygstrafiken istället för minskade om de så kallade miljövännerna från organisationer som Fossilgasfällan, Fossil Free Sweden, Skiftet och Push Sverige fick igenom sina krav. De så kallade miljövännerna motverkar alltså det som de säger sig vilja uppnå.

Ökad LNG-användning innebär minskade utsläpp vid oljefälten (idag eldas en mycket stor del av all naturgas upp utan att användas till något) och minskade utsläpp när den används av fartyg jämfört med hur läget är idag då. Den kan också lätt blandas med biogas i det gasnät vi har så en utbyggnad av en LNG-terminal i Göteborg skapar också infrastruktur för distribution och användning av biogas. Därom tiger de så kallade miljövännerna. Att bygga en LNG-terminal innebär alltså inte att bygga fast sig ett fossilgasberoende.

PS. Redan idag finns en LNG-terminal ansluten till det svenska gasnätet (som bara finns längs med västkusten och i Skåne). Den finns i Stenungsund. Det går alltså redan nu att göra det som de så kallade miljövännerna är så oroade över. Men det innebär inte någon ökad fossilgasanvändning jämfört med vad gasnätet står för, bara alternativa leverantörer. En LNG-terminal i Göteborg skulle inte heller förändra något. Gasnätet får inte större kapacitet för det. Däremot skulle en sådan terminal göra det lättare för fartyg att bunkra LNG, inget annat. Vilket är bra.

Läs mer:

 

 

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!