Kalhyggen inte så dåliga för klimatet som förväntat

Det är trädens tillväxt som avgör skogens kolbalans på landskapsnivå i de nordliga brukade skogarna. Markens koldioxidavgivning genom nedbrytning har i jämförelse mindre betydelse, och ett kalhygge binder mer koldioxid än det ger ifrån sig inom tio år efter avverkning. Läs mer…

Färre djur men fler kor i ett ekologiskt kretsloppsjordbruk

Kraftigt minskade växthusgasutsläpp och fler kor, självförsörjning och ekologiskt jordbruk. För många är det motsatspar, men ny forskning visar att det är möjligt.  Läs mer…

Öppet brev till statsministern om klimatet

Magdalena Andersson, är du medveten om att om vi misslyckas med att nå 1,5 gradersmålet riskerar vi att överskrida katastrofala tröskelpunkter i jordens klimatsystem? Har du klart för dig att ett sådant läge skulle leda till att uppvärmningen eskalerar bortom mänsklig kontroll och i förlängningen till samhällskollaps? Läs mer…

Det brinner! Vad gör vi?

Stigande energipriser göder därtill fossilkapitalet och finansmarknadernas satsningar på ökad utvinning av olja och gas. Enligt analytikern Mark Campanale från Carbon Tracker (citerad av Katrine Marcal i DN 14 juli) investeras globalt mer pengar i fossilbränslen idag än för tio år sedan. Läs mer…

Hot går hem – om pandemi, klimat och Nato

Både pandemin och de hastigt uppblossande NATO-debatten visar att folk och samhället är beredda till stora förändringar om ett hot upplevs som stort och påtagligt. De visar också att ”man måste ge folk hopp” och ”visa på positiva alternativ” inte alls är en förutsättning för att få folk att ändra beteenden, något som miljö- och klimatrörelsen byggt sina strategier på under de senaste decennierna. Läs mer…

Naturbeteskött bättre än kyckling

Nötkött från kor på naturbete och fläskkött från grisar som främst föds upp på avfall och restprodukter är mer hållbart än kyckling från kycklingfabriker som föds upp med kraftfoder. Detta enligt en ny studie publicerad i Nature Food. Det är egentligen inte speciellt förvånande. Denna typ av jordbruk kallas cirkulärt jordbruk. Läs mer…

Krävs en snabb minskning av metanutsläppen?

Skillnaden mellan metan och koldioxid påverkar inte bara hur man ska se på köttet eller mjölkens växthusgasutsläpp utan också för hur man värderar olika sätt att hålla korna på. Precis som för oss människor går en stor del av kornas mat åt till att hålla igång kroppen. Läs mer…

Svenska kors metanutsläpp bidrar inte till växthuseffekten

Om metanutsläppen ökar, oavsett var de kommer från, kommer det leda till en ökning av den globala temperaturen. Metanutsläppen från all världens idisslare har gått från 65 000 kton 1961 till 100 000 kton 2019 (FAOSTAT). Utsläppen ökar därmed betydligt långsammare än befolkningen, och utsläppen av metan från idisslare har minskat med 35 % per capita sedan 1961. Läs mer…

Ny metanmatematik och korna

Påståenden som att utsläppen från ett kilo nötkött motsvarar att köra en bensinbil 12-15 mil är helt ovetenskapliga eftersom de inte tar tillräcklig hänsyn till skillnaderna i vilka gaser de släpper ut. Om man fryser metanutsläppen på nuvarande nivå kommer de att bidra marginellt till fortsatt temperaturökningarna, medan fortsatta koldioxidutsläpp på dagens nivå leder snabbt mot kraftigt ökade temperaturer. Läs mer…

Blandekonomi á la Keynes eller socialistisk klimatpolitik?

Den viktigaste storpolitiska uppgift mänskligheten står inför idag är att bekämpa de många samverkande miljöproblemen. Massutdöende, vattenbrist, jordflykt, utfiskning, havshöjning, jordutarmning, olika naturkatastrofer, skogsskövling, bidöd, issmältning, antibiotikaresistens, virusepidemier, och invasiva arter. Läs mer…

Falsk metanmatematik – koldioxidekvivalenter

Att räkna om metan till koldoxidekvivalenter saknar vetenskaplig grund och orsakar förvirring. Om man fryser metanutsläppen på nuvarande nivå kommer de bidra marginellt till fortsatt temperaturökning, medan fortsatta koldioxidutsläpp på dagens nivå leder snabbt mot kraftigt ökade temperaturer. Läs mer…

Kalkbrytningen på Gotland och cementfabriken

AB Cementa som ägs av den tyska cementkoncernen Heidelberg Cement har en cementfabrik i Slite på Gotland. Det är sen länge Sveriges enda cementfabrik. Det stora problemet med cementfabriker är att cementtillverkningen orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Läs mer…

Fortsatta problem med försurning och övergödning i Sverige

Trots minskade utsläpp av luftföroreningar fortsätter försurningen att vara ett problem framförallt i de södra delarna av Sverige. Det visar den senaste rapporten från Krondroppsnätets övervakning av skog och mark. Mätningar från 2020 visar på en trolig effekt av Covid-19 pandemin, där samhällets nedstängningar ser ut att ha minskat svavel- och kvävehalterna med mellan 15 och 40 procent jämfört med tidigare år. Läs mer…

Klimatkatastrofen är redan här

Skyfallskatastrof i Belgien och Tyskland. Det ena värmerekordet efter det andra, i Kalifornien, Nevada med flera ställen i västra USA med över 50 grader dagtid och 42 grader på natten. Temperaturer som aldrig  uppmätts tidigare [i området] och gör normalt mänskligt liv omöjligt. Läs mer…

Kornas planet – Kons heta andedräkt

Medan utsläppen av koldioxid har att göra med hur samhället ser ut, så kommer utsläppen av metan från kon själv och är en direkt effekt av det som är kornas stora fördel. Kornas våm är som ett stort jäskar där cellulosahaltigt material som vi inte kan äta, som gräs, bryts ned av bakterier till sådant som de andra tre magarna och tarmarna kan ta hand om. Läs mer…

Pandemin bidrog till rekordminskning av svenska klimatutsläpp

Naturvårdsverket har publicerat sin preliminära statistik över territoriella utsläpp och upptag av växthusgas för helåret 2020. Utsläppsstatistiken visar att Sveriges totala utsläpp 2020 var 47,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning om 6,8 procent jämfört med föregående år. Läs mer…

Johan Ehrenberg klagar på politikers lögner men låter ETC ljuga frikostigt

Johan Ehrenberg klagar på att politiker och andra ljuger om klimatet och klimatåtgärder. Han har förstås helt rätt i att politikerna ljuger med då borde han också se till att hans egen tidning inte spred falska nyheter och inte ljög. Läs mer…

Klimatåtgärder är viktigare än lokala naturvärden

Utsläppen av växthusgaser behöver minska annars blir det stora problem för människans (och många andra existerande djurs) överlevnadsmöjligheter på jorden. Klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet att orsaka omfattande svält och matbrist om ingenting görs. Läs mer…

Kan fossila bränslen förbjudas?

En del radikala klimataktivister kräver förbud mot utvinning av fossila råvaror medan andra nöjer sig med krav på förbud av fossila bränslen. Jonna Sima, ledarskribent i Aftonbladet, är en dem som stöder det sistnämnda kravet i en ganska ogenomtänkt ledare Läs mer…