Ekonomiskt trubbel i pubkoncern

Ölstugan Tullen i Göteborg är en pubkoncern med 7 krogar i Göteborg och 3 stycken i Stockholm. Två av krogarna i Stockholm har fått indraget alkoholtillstånd då ekonomin inte skötts ordentligt. Det handlar om sena årsredovisningar och felaktiga skatteinbetalningar.  Det senare begriper jag inte riktigt. Vad är felaktiga skatteinbetalningar? Har företaget betalat för lite? Det får en ju göra. Det är ju ett sätt att hantera en bristande likviditet under en kort period. Har det gått till kronofogden? Inte heller det är något olagligt. Det är bara dyrt, onödigt och slarvigt i de fall när det finns pengar i företaget. För mycket? Knappast ett problem.

Vad som verkar ha hänt är att koncernen, med moderbolaget Meryem Jakob AB, faktiskt redovisat för lite moms. Vilket naturligtvis inte är tillåtet eller lagligt. Som en följd av detta har de fått en upptaxerad skatt med 416 600 kronor och skattetillägg på drygt 83 000 kronor för 2018. Ägarna till företaget menar att det hela berott på att de snabbt tvingade byta revisor och redovisningsfirma då den revisor de hade avled:

En avgörande orsak var enligt Andreas Jakob att de bytte redovisningsfirma, men revisorn avled hastigt. Samtidigt expanderade de med fler krogar.

– Det som har hänt är inget systematiskt fiffel eller fusk. Vi hade brister i vår redovisning och vår hantering av vissa bolag. Mycket handlade om att vi inte hann med och saker och ting hamnade mellan stolarna. Men vi har tagit vårt ansvar och åtgärdade problemen redan innan det blev en granskning, säger Andreas Jakob.

De indragna alkoholtillstånden för de två krogarna i Stockholm har överklagats så än så länge kan de servera alkohol.

Även i Göteborg har företagets krogar kontrollerats. Orsaken var bland annat att restaurangrapporter inte hade kommit in i tid. Det slutade med varningar för alla krogar utom två, där ärendena fortfarande pågår. Det gäller ölstugan på Andra Långgatan och den vid Svingeln. Inga tillstånd har dragits in. Om de indragna tillstånden i Stockholm står fast efter att alla överklaganden behandlats i högre instanser ska myndigheterna i Göteborg se över tillstånden i Göteborg också.

Andreas Jakob menar dock att de nu inte längre har några problem då de anställt en ekonomichef i företaget.

Meryem Jakob AB är en koncern med tio dotterbolag. I moderbolagets styrelse sitter Andreas Jakob som suppleant och hans bror Georgis Mattias Jakob som VD och ordinarie ledamot. Restaurangerna i Stockholm ingår inte i koncernen utan drivs av självständiga bolag som ägs av de två bröderna, ibland också tillsammans med andra delägare. I Göteborg äger de två bröderna också SAK Matkoncept AB, Ölstugan Rover AB som inte heller ingår i koncernen. Georgis Mattias Jakob äger också Jakobs Bygg och Hantverk Göteborg AB. Yakob Jakob, troligen deras far, verkar äga Jakobs Ölkoncept AB i vars styrelse han är enda ordinarie ledamot.

Bröderna sitter i alla bolagsstyrelser och Georgis Mattias Jakob är också suppleant i styrelserna för Aydin Aydin AB och Yasar Aydin AB. Ägare av dess bolag är Aydin Aydin och Yasar Aydin. Aydin Aydin är också ordinarie styrelseledamot i Ölstugan Avenyn AB och suppleant i styrelsen för Ölstugan Kungsholms torg AB. I det sistnämnda bolaget är också Leyla Jakob, sannolikt en syster, suppleant. Hon är bosatt i Stockholm och är också styrelsesuppleant i Ölstugan Sveavägen AB och Jakobs Bygg och Hantverk Göteborg AB. Suppleant i i styrelsen för Ölstugan Sveavägen AB är även Sridhar Manchala som också är suppleant i styrelsen för Ölstugan Johanneberg AB. I det bolaget är även Daniel Akpinar suppleant. Han är ägare av Himmelstalundshallen Restaurang AB i Norrköping.

I styrelsen för SAK Matkoncept AB är David Chamoun suppleant och Kian Rahbari ordinarie ledamot. Kian Rabhari äger flera bolag som sysslar med festfixning. David Chamoun är också ordinarie styrelseledamot i Ölstugan Tullen AB. I Ölstugan Tullen Lejonet AB, Ölstugan Mölndal AB och Jakobs Ölkoncept AB är Damian Peter Ngonga Kaffe styrelsesuppleant. Suppleanter i styrelsen för Ölstugan Hisingen AB är Tanja Markus och Silvija Ferari och i styrelsen för Ölstugan Rover AB hittar vi Johan Morad som suppleant. Han verkar äga bemanningsföretaget Caswe AB tillsammans med brodern Daniel Morad och är delägare i Ölstugan Rover AB. Även övriga personer som nämns är väl sannolikt delägare i de bolag de också sitter i styrelsen för.

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!