Bra av Dick Sundevall om den minskade brottsligheten

Dick Sundevall ger ut och skriver i Magasinet Paragraf, en nättidskrift om brottslighet. I tidskriften skriver bl.a. en av mina favoritkrönikörer, läraren Andreas Magnusson som är uppvuxen i Hammarkullen men numera verkar i Vallda, Kungsbacka kommun. Men även Dick Sundevall och många andra skriver oftast väldigt bra om brottslighet, polisen, rättsväsendet, åklagare och domare. Nu har han skrivit om den minskande brottsligheten med hjälp av diagram som Maria Robsahm skapat. Det är mycket bra skrivet:

Det får uppenbarligen inte vara så att grovt våld till den grad att det innebär att brottsoffren måste uppsöka sjukhus – har minskat. Och det får absolut inte vara så att människor inte dödas i större utsträckning nu än tidigare i vårt land, för då brinner det till i huvudet på en del. Men så är det.

Robsahm diagram visar tydligt att våldet i samhället minskar. Hon har använts sig av sjukvårdsstatistik men oavsett vilken statistik vi använder så är resultatet detsamma. Brottslighet och våld minskar över tid. Om vi studerar anmälningsstatistik är det så, om vi studerar trygghetsundersökningar som NTU så är det så. Det är också viktigt att uppmärksamma att befolkningen ökat kraftigt mellan 2008 och 2017. Med oförändrat våld borde då antalet som vårdas för våld ha ökat. Istället minskar antalet som söker vård efter att ha utsatts för våld. Minskningen har framförallt skett bland unga män, den mest våldsutsatta gruppen i samhället. Orsaken är sannolikt en kraftig minskning av alkoholbruket bland unga.

När det gäller det värsta våldet är det idag lägre än på 1970-talet och det har minskat sen början på 1990-talet. Dödligt våld blir ovanligare och ovanligare även om det går upp och ner mellan åren.

Det dödliga våldet med skjutvapen har dock ökat under senare år. Men det är inget nytt med skjutvapenmord utan de har alltid existerat.

Diagrammen är gjorda av Maria Robsahm som också skrivit en hel del om minskningen av våldet och det dödligt våldet.

Kniv är och förblir det vanligaste mordvapnet i Sverige. Det har alltid varit det vanligaste mordvapnet.

Läs mer:

Advertisements