Om våldet inte ökar så varför påstår folk att det blivit ett stort problem?

Debatten om brottsligheten och våld i Sverige är förbannat märklig. Det finns inga som helst belägg för att våldet ökat i Sverige under de senaste decennierna. Det dödliga våldet har legat på i stort sett samma nivå sen 1700-talet, lite högre vissa perioder som exempelvis på 1980-talet och 1990-talet, lite lägre just nu. Beroende på vilka år som jämförs kan både ökningen och minskning bevisas, men sådan jämförelse säger inget om brottslighetens utveckling och inget om det dödliga våldets utveckling. Sen 1990-talet har både det dödliga våldet och den totala brottsligheten minskat.

Brottsligheten är idag ett mindre problem än vad som var fallet på 1990-talet och dessutom ett långsiktigt minskande problem. Den som påstår motsatsen ljuger helt enkelt. En av dem är Magnus Lindgren från organisationen Tryggare Sverige. Han borde faktiskt veta bättre. En annan är en man som skrivit en debattartikel i GP, Mattias Lindberg, som valt ut lämpliga år för att visa att Stefan Löfven bär ansvaret för en marginell ökning av det dödliga våldet sen 2014. En helt meningslös jämförelse. Ökningen är som sagt vad marginell och hade han valt några andra år hade vi kunnat visa på en minskning. Den typen av argumentation är bara dumheter.

De flesta människor tror att brottsligheten ökar, men verkligheten visar att det är tvärtom. Att människor och makthavare tror att brottsligheten ökar är egentligen problemet. Det är ett skapat problem. Dels för att makthavare inte tar reda på fakta och ständigt ljuger om saken, del för att media ständigt påstår att brottsligheten ökar men aldrig skriver att den faktiskt minskar. När skjutningarna minskat kraftigt i storstäderna uppmärksammas det inte alls. Istället överdrivs då knivvåldet i samhället. Med såna makthavare och sådan media är det inte förvånande att människor tror att brottsligheten ökar och att den upplevda tryggheten minskar. Det har nämligen inget med verkligheten att göra. Folk är minst otrygga i områden där våldet är vanligast och mest otrygga i områden där de tror att våldet är vanligast.

Varför folk ljuger har jag dock inget riktigt svar på. Men det är ett märkligt och verklighetsfrämmande högervridet agerande.

Läs mer:

Advertisements