Förändrad narkotikapolitik behövs för att få bort sprängningar och skjutvapen

Torgny Jönsson har skrivit en debattartikel i Magasinet Paragraf där han föreslår legaliserad cannabis som ett sätt att få bort skjutvapenvåldet från gatorna. Jag är helt säker på att han har delvis har rätt eftersom skjutvapenvåldet till viss del är knutet till handeln med cannabis. Dock inte till bruket av cannabis.

Länder med modernare lagstiftning och praxis kring cannabis såsom Danmark och Norge har mindre antal gängskjutningar som kan kopplas till cannabishandel än Sverige. Detta trots att bruket av cannabis i de länderna och därmed handeln är mycket större än i Sverige. Skillnaden mellan länderna är att cannabisbruk och innehav för eget bruk i praktiken är avkriminaliserat (i Norge även formellt).

Avkriminalisering leder till att polisen kan fokusera på annat än att ständigt och jämt kontrollera ungdomar som kan misstänkas ha cannabis i någon form på sig. Polisens agerande fungerar i sig konfliktskapande och konfliktdrivande. Bara en sådan liten åtgärd som avkriminalisering skulle därför sannolikt leda till mindre gängvåld. Folk skulle inte längre vara utlämnade till kriminella gäng för att skaffa sig cannabis. Egenodlat och egenimporterat skulle bli vanligare. Ekonomin i den olagliga handeln skulle sämre och därmed skulle intresset för cannabishandeln som ett sätt att snabbt får en massa pengar minska. Med en minskad mängd konflikter som resultat.

Det är alltså inte cannabisbruket eller cannabishandeln i sig som är drivande bakom gängvåldet. Utan istället verkar det vara Sveriges ålderdomliga narkotikapolitik parat med klassklyftor och drömmar om snabba pengar.

Avkriminalisering av cannabisbruk och innehav för eget bruk, minskad bostadssegregation genom en vettig statlig bostadspolitik och en tryggare arbetsmarknad genom förbud mot bemanningsföretag och kraftig begränsning av antalet tidsbegränsade och tillfälliga anställningar samt ett återförande tills kolan under samhällelig kontroll så den blev lika för alla skulle sannolikt tillsammans var mycket effektivt för att får brott skjutandet från gator och torg. Vi behöver helt enkelt skapa mer jämlikhet och mer trygghet genom fler bostäder, säkrare jobb och minskat antal förbud.

Allt skjutvapenvåld är dock inte kopplat till cannabishandeln. På den punkten har Torgny Jönsson fel. En stor del av skjutningarna i Malmö är exempelvis kopplade till bedrägerier och många skjutningar i Göteborg och Stockholm har varit kopplade till olika rån men också till byggbranschen. Så alla skjutningar kommer inte att försvinna om cannabis legaliseras. Men många.

Advertisements