Sveriges späckhuggare

På den svenska västkusten förekommer späckhuggare varje år och har så gjort länge. Sen några år tillbaka har de ibland också observerats på vintern. Det mesta tyder på att det är en och samma flock som faktiskt i huvudsak lever utanför den svenska kusten i Skagerak och Kattegatt men sannolikt också periodvis i Nordsjön.

Späckhuggare är med bred marginal Sveriges största djur såvida vi inte räknar med tillfälliga besökare. Faktum är att av Sverige 13 största djur är 9 stycken havslevande och av Sveriges tio största rovdjur är 9 havslevande.

Späckhuggare. Bild: Jimmie Lindell

Späckhuggare. Bild: Jimmie Lindell

Några privatpersoner, Jimmie Lindell och Linda Gustafsson, har för sin del startat ett projekt för att kartlägga de svenska späckhuggarna som de kallat för ”Sveriges späckhuggare”. De två är även utbildade marinbiologer. Det är Lindell och Gustafsson kommit fram till att flocken inte är en av de flockar som lever utanför Lindesnes i sydvästra Norge utan en helt egen och separat flock. Det handlar därför om en grupp späckhuggare som inte kommer på tillfälligt besök utan lever i Skagerak. De två spekulerar också i om det eventuellt kan var så att de följer makrillen in i Skagerak, men det är nog faktisk troligare att de följer sillen och dessutom har lyckan att möta sillen som kommer upp i Skagerak från Östersjön.

De ska idag hålla ett föredrag om späckhuggarna på västkusten på Naturhistoriska museet i Göteborg mellan klockan 18:00 och 19:00.

Advertisements