Det dödliga våldet har minskat sen 1990-talet

Det dödliga våldet i Sverige har om vi jämför på mycket lång sikt i stort sett legat still sen 1750-talet. Antalet fall av dödligt våld per invånare har sen dess legat kring 1 i Sverige. Denna siffra kallas mordfrekvens. Det har gått upp och ner mellan 0,5 och 1,5 under hela denna period.

Sen 2000 har mordfrekvensen varierat mellan 0,86 (2011) och 1,21 (2007). Nivån har generellt varit lägre än på 1970-talet, 1980-talet och 1990-talet.

Antalet fall av dödligt våld har ökat sen 2014 men mordfrekvensen har minskat sen 2015. Detta beror på att Sverige haft en stor befolkningsökning. antalet fall av dödligt våld är alltså ingen mätare på om det dödliga våldet ökat eller inte.

Set ur ett långt perspektiv har det funnits två perioder med lite högre mordfrekvens, 1800-talet och de sista decennierna på 1900-talet samt två perioder med lite lägre mordfrekvens, slutet av 1700-talet och den första halvan av 1900-talet. Minskningen sen 1990-talet är också tydlig.

Läs mer:

Advertisements