Norsk tokmaoist sprider falska nyheter om stora IT-bolag

Pål Steigan är en norsk tokmaoist vars artiklar ofta översätts av den svenske Putin-kramaren Anders Romelsjö (Global Politics) och ibland också av stalinisterna i Kommunistiska Partiet. Steigan har ofta svårt att hålla sig till sanningen. Ofta på grund av att han inte kontrollerar sina fakta. Då blir det som i en artikel om vilka som äger de fyra stora IT-företagen Microsoft, Alphabet (Google), facebook och Twitter. Det blir grundläggande fel.

Han använder Morningstars listning av institutionella aktieägare för att visa vilka som äger IT-företagen. Problemet med det är just att Morningstar bara listar institutionella aktieägare såsom olika fonder, banker med mera. De listar inte privata ägare, varken företag eller personer. Dessutom listar de inte ägare av aktier som inte är börsnoterade eller hur rösträtten fördelar sig. Pål Steigans artikel visar alltså inte alls vilka som äger och kontrollerar de olika IT-bolagen. Artikeln är felaktig på nästan varje punkt.

I flera av företagen finns olika sorters aktier och rösträtten varierar. Riskkapitalbolag med olika fonder använder dessutom sällan sin eventuella rösträtt och har alltså i allmänhet ingen direkt makt i de företag där deras fonder äger aktier. Låt oss titta på vilka som egentligen äger de fyra IT-bolag som Steigan tyar upp, Facebook, Google, Twitter och Microsoft.

I facebook finns det A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie har en röst och varje B-aktie 10 röster. Nästan 80% av B-aktierna ägs av Mark Zuckerberg direkt eller genom personliga holdingbolag och fonder. Det ger honom cirka 53% av alla röster i företaget. En annan storägare av B-aktier är Dustin Moskovitz som dessutom har en överenskommelse med Zuckerberg om at han röster kan representeras av Zuckerberg som därmed ökar sin andel av rösterna. Morningstar listar bara institutioners ägande av A-aktier men A-aktier ger ingen egentlig makt i facebook. Några riskkapitalbolag, fonder och stora skumma finansbolag kontrollerar alltså inte facebook vilket Steigan påstår.

Alphabet Inc som moderbolaget i Google-koncernen heter har tre olika sorters aktier, A-, B- och C-aktier. A-aktier och C-aktier är börsnoterade. Det är institutionernas ägande av dessa två klasser av aktier som listas av Monringstar. A-aktier har en röst och C-aktier saknar rösträtt. Ägare av B-aktier som inte är börsnoterade har 10 röster per aktie. Ägare av huvuddelen av B-aktierna är Larry Page och han kontrollera företaget. Den andre grundaren av företaget, Sergey Brin, har i stort sett bara C-aktier och därmed i praktiken ingen formell makt. Även när det gäller Google (Alphabet Inc) har Steigan, som bara tittat på A-aktier och institutionella ägare, alltså totalt fel.

När det gäller Twitter har Pål Steigan dock rätt. Där finns bara en klass av aktier och de största privatpersonerna som är ägare är grundarna Evan Clark Williams med cirka 18 miljoner aktier (cirka 2,4%) och Jack Dorsey med cirka 17 miljoner aktier (cirka 2,3%). Institutionella aktieägare som Vanguard Group Inc, BlackRock Inc, Morgan Stanley, State Street, ClearBridge, Commonwealth PPS och FMR äger mycket mer aktier.

När det gäller Microsoft finns det också bara en klass av aktier. De största ägarna är Vanguard Group Inc med ungefär 613 miljoner aktier vilket motsvarar cirka 8% av aktierna och rösterna. BlackRock Iinc är tvåa med cirka 506 miljoner aktier (cirka 6,6% av rösterna). State Street Corporation har ungefär 313 miljoner aktier (4,10%). Detta syns också i Pål Steigans artikel men vad som inte syns hos Morningstar och Steigan är att Bill Gates äger omkring 330 miljoner aktier och Steve Ballmer lite över 300 miljoner vilket gör dem till två av de fem största aktieägarna. Något som gör att Steigans framställning av ägandet i Microsoft är missvisande.

Pål Steigan tar förvånande nog inte upp Apple Inc, ett av USA:s allra största IT-bolag och mycket större än facebook och Twitter. Apple är tillsammans med Amazon de högst värderade bolagaen på börserna i USA. I Apple finns en stor privat ägare, Berkshire Hathaway Inc, som kontrolleras av Warren Buffett. Vanguard Group äger cirka 335 miljoner aktier motsvarande 7,42% av rösterna, BlackRock äger ungefär 281 miljoner aktier (6,23%), Berkshire Hathaway cirka 250 miljoner aktier (5,52%) och State Street äger cirka 187 miljoner (4,14%). Dessa 4 företag är storägarna i Apple som alltså i praktiken kontrolleras av riskkapitalbolag och institutionella placerare.

I Amazon är Jeff Bezos den överlägset största aktieägaren med cirka 79 miljoner aktier. Hans ägarandel är mer än dubbelt så stor som den näst största ägaren Vanguard Groups andel (31 miljoner aktier, 6,33% av aktiekapital och röster). BlackRock har cirka 26 miljoner aktier motsvarande 5,27% av aktiekapital och röster. Amazon som kontrolleras av Jeff Bezos stämmer alltså inte heller med Steigans dåligt förankrade och felaktiga teorier och påståenden om ägandet i världens stora IT-bolag.

Det är uppenbart att allt som Pål Steigan påstår måste tas med en stor nypa salt. Hans artiklar är ofta typexempel på falska nyheter där han underlåter att kontrollera fakta och verkliga förhållanden. I detta fall om ekonomi och kapitalism men det är sannolikt lika falskt i många av hans andra artiklar om imperialism, Ryssland med mera.

Advertisements