Penningtvättsrättegången mot ”gängledaren” som aldrig borde ägt rum

I februari 2017 greps en man som pekats ut som gängledare i Göteborg. Han greps som misstänkt för penningtvätt. I ärendet som enligt uppgifter i media ska röra sig om miljonbelopp i kontanter som de misstänkta handskats med är också två yngre män (födda 1997 och 1998) misstänkta för brott. Åklagaren menade då att pengarna det rörde sig om var inkomster från narkotikaaffärer.

I maj 2017 väcktes åtal om penningtvätt av 4,4 miljoner kronor mot den påstådda gängledaren Eddie Jobe, hans dåvarande flickvän samt ett stort antal ungdomar. De flesta ungdomarna har bara tjänat småsummor för att hjälpa till med den påstådda penningtvätten. De har tillhandahållit bankkonton till vilka pengar betalats in varefter de tagit ut pengar och gett till Eddie Jobe. Som mellanhand fungerade ofta en 17 år gammal bror till Eddie Jobe.

Även en av de två män, Rasmus Dahl heter han, som dömdes i samband med juldagsmordet på Blidvädersgatan var misstänkt i penningtvättshärvan. Dessutom var en man, Fatih Gül, som tillsammans med Eddie Jobe tidigare dömts för penningtvättsbrott, också misstänkt. I samband med åtalet framgick det att det nu inte alls handlade om pengar från narkotikahantering. Nu handlade det istället om pengar som härstammade från ett misstänkt bedrägeri.

Pengarna som målet rörde och som Eddie Jobe hanterat via sina hantlangare i Göteborg ska enligt åtalet ha kommit från ett grovt bedrägeri kring en ny mobilapp. I Danmark häktades en man som misstänkt, Torgny Jönsson, för inblandning i bedrägerihärvan. Han brukar gå under beteckningen ”maffians bankir” i media. En del av pengarna från bedrägeriet ska också ha satts in i Reclaim Justice, en förening och ett bolag som letts av Torgny Jönsson. En 61-årig tidigare företagare ska också ha varit inblandad i bedrägeriet.

I åtalet ingick också en misstänkt utpressning. En familj har betalt in mer än 1,2 miljoner kronor till olika bankkonton som Eddie Jobe kontrollerat. Detta efter att en son i familjen utsatts för utpressning. Det rör sig om den utpressning som ska ha riktats mot familjen El-Barawany under perioden 2016-17 och som eventuellt har en koppling till härvan kring Prime Living.

En förutsättning för penningtvättsbrott är att pengarna kommer från brottslig verksamhet. I detta fall hade pengarna har förts över från bankkonton tillhörande Torgny Jönsson till olika konton tillhörande unga män i Biskopsgården. De unga männen har därefter tagit ut pengarna och gett dem till Eddie Jobe som i sin tur verkar ha gett det mesta till Torgny Jönsson. Vita pengar gjordes till svarta. Förfarandet är märkligt och för snarare tankarna till skattesmiteri än till penningtvätt.

Det verkar ju snarare vara motsatsen till penningtvätt. Redan vita pengar som var inne i banksystemet har tagits ut och överförts till personer som tidigare dömts för olika brott. Själva förfarandet kan knappast i sig vara penningtvätt. Endast om pengarna ursprungligen kommer från nån typ av brott kan det handla om ett penningtvättsbrott. Åklagaren har inte kunnat bevisa att pengarna kommer från brottslig verksamhet.

Ärendet kring om huruvida Torgny Jönsson ursprungligen fått pengarna genom bedrägeri är inte avslutad och det kan därför inte anses att pengarna införskaffats på olagligt vis. Det är huvudanledningen till att Jobe och de andra åtalade frikänts vad det gäller penningtvättsbrott och grov utpressning. Jobe fälldes dock för olaga tvång till 2 månaders fängelse. Efter mycket lång tid i häkte släpptes även Jönsson och fortfarande har inget åtal väckts. Det troliga är att något åtal om bedrägeri aldrig blir av. Det verkar inte finnas tillräckliga bevis. Däremot har Jobe och en annan man senare dömts för utpressningen.

Med tanke på att Torgny Jönsson aldrig åtalats för bedrägeri så borde naturligtvis inget åtal ha väckts mot någon för penningtvätt. En förutsättning för penningtvätt är ju att det förekommit något brottsligt och att pengarna härstammar från brottsligheten. Det har inget kunnat bevisas. Åtalet mot Eddie Jobe, hans flickvän och all de unga männen verkar faktiskt ha varit helt obefogat. Några bevis om brott finns helt enkelt inte. På det sättet likar ärendet det mycket mer kända åtalet mot Jonas Falk för knarksmuggling.

Torgny Jönsson menar också att han utsatts för rättsövergrepp i samband med rättegången om penningtvätt i Göteborg:

I mitt åtal mot de tre åklagarna om grovt tjänstefel är frågan om oskuldspresumtionen central.

Samtliga tre åklagare var förundersökningsledare eller biträdande förundersökningsledare i det uppmärksammade penningtvättsmål som pågick vid Göteborgs tingsrätt våren/sommaren 2017 (B 1693-17). Ett mål som slutade med att samtliga åtalade frikändes.

Vid sakframställan och slutanförande i det målet använde åklagarna ett flertal bilder som presenterades för rätten på storbildsskärm. Av bilderna framgick att jag (Torgny Jönsson) hade begått bedrägeribrott mot ett antal namngivna personer och att de pengar som omfattades av penningtvättsåtalet härrörde från mina brott.

När åklagarna stod i rätten och föredrog dessa bilder hade jag varken åtalats eller fällts för något av de brott som åklagaren påstod att jag var gärningsman i. I själva verket hade utredningen av dessa eventuella brott precis inletts och jag var inte ens hörd över misstankarna.

[…]

Men åklagarna lät sig inte nöjas med att endast visa upp bilder på storskärm, man läste högt ur tidigare domar och kallade in vittnen för att styrka att jag begått de påstådda brotten. Trots att jag inte fanns på plats, att jag inte gavs möjlighet att försvara mig mot anklagelserna men framförallt utan att jag åtalats eller fällts för de påstådda brotten.

Torgny Jönsson har inte haft någon framgång med sitt åtal mot åklagarna. Han har förlorat i både tingsrätt och hovrätt. Dessutom har Jönsson väckt åtal mot den domare som beslutade om häktningen i bedrägerimålet.

Advertisements