Åtal väckt för grov ekonomisk brottslighet mot företrädare för 24Money Spar AB

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala väckte igår åtal mot företrädare för det konkursade inlåningsföretaget 24Money Spar AB (med moderbolaget Monark Finans AB, tidigare 24 Money Payments AB). Brottsmisstankarna rör grova bedrägerier, trolöshet mot huvudman, grovt brott, samt flera fall av grova bokföringsbrott. Brotten har bland annat drabbat tusentals småsparare. Totalt omfattas sex personer av åtalet, däribland en före detta advokat. Fem personer häktades i juni i år.

24Money Spar AB har varit ett registrerat inlåningsföretag hos Finansinspektionen (FI). Registreringen hos FI är förenad med vissa krav på ekonomisk stabilitet till skydd för småspararnas insättningar. 24Money har inte uppfyllt dessa krav, men dessa förhållanden har dolts med hjälp av vilseledande bokföring enligt åtalet.

Vilseledandet har i första hand riktats mot bolagets egna revisorer som hade rapporteringsskyldighet till FI. Syftet har varit att behålla registreringen vid FI för att inlåningen skulle kunna fortgå trots att det inte fanns grund för det.

Inlåningsverksamheten i 24Money Spar AB bedrevs från 2014 till 2017. Sammanlagt 1 354 personer lånade in totalt 69 miljoner kronor till företaget. Det har för var och en av dessa inlånare förelegat risk för, och slutlig förlust, av inlånade medel.

Brottet var upplagt som ett så kallat Ponzi-bedrägeri vilket innebär att senare inlånade pengar användes för att återbetala tidigare inlåning med ränta. Allt eftersom pengarna förbrukades ökade dock risken för att inlåningen inte skulle leda till återbetalning. När 24Money Spar försattes i konkurs den 31 juli 2018 uppgick småspararnas fordringar till omkring 37 miljoner kronor.

– Konkursförvaltaren har framställt skadeståndsanspråk på över 43 miljoner kronor. Jag och min biträdande förundersökningssledare kommer föra talan om detta och skadeståndsanspråket kommer att prövas av tingsrätten. De medel som kan säkras kommer att fördelas till skadedrabbade småsparare genom konkursförvaltaren, säger Kenneth Brattström kammaråklagare vid EBM i Uppsala, i ett pressmeddelande.

Ägare av företaget har varit de även i andra sammanhang ökända Christopher Clewehielm och Henric Clewehielm. VD i Monark Finans AB är idag Firoz Patel, ordförande i styrelsen är Siddiq Mohamed och styrelseledamot är Nigel Atterbury.

Firoz Patel har tidigare figurerat i ett företag med svenska privatmilitärer i Adenviken. Ett företag där Thomas Egerström, en man med ett tvivelaktigt rykte, varit aktiv.

Monark Finans har också varit involverat i en del andra ekonomiska tvister de senaste åren. Företaget bryter också mot andra regler för svenska företag:

Styrelsen ska bestå av 4 styrelseledamöter och 0 styrelsesuppleanter. Registrerad behörig styrelse saknas. Därför saknas också uppgift om firmateckningsrätten. Registrerad kvalificerad revisor saknas.Då minst halva antalet ledamöter och den verkställande direktören ska vara bosatta inom EES uppfyller bolaget numera inte bosättningskraven.

Läs mer:

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!