Godisbolaget som inte betalar räkningar, hyror och skulder

Några godisbutiker i Alingsås, Vårgårda och Göteborg och deras innehavare granskas idag i en artikel i GP. GP menar att ägarna har samhörighet med organiserad brottslighet. Det kan naturligtvis vara så men GP lägger inte fram några som helst bevis eller belägg för detta påstående. Däremot verkar de aktuella bolagen vara dåliga på att betala räkningar och hyror. Flera andra bolag som ägarna drivit har dessutom gått i konkurs.

Enligt GP drivs 4-gott butikerna i Vårgårda och Alingsås av ett företag som heter Swecit AB. Enligt sajterna proff.se och allabolag.se ägs detta företag av Lex Rex AB (kallar sig för ett byggföretag) som enligt allabolag.se också äger företagen Memento Mori AB, Horeca Sweden AB och Food Invest Sweden AB. Enligt proff.se ingår bara Memento Mori AB i Lex Rex-koncernen.

4-gott är en affärskedja med bas i Göteborg som säljer godis. Det är en franchisekoncern som startades av Keivan Zandesh år på 1990-talet. Han själv driver bara en butik och låter andra använda namnet mot en avgift. Totalt finns det 11 butiker med lite olika franchisetagare som använder namnet 4-gott. Zandesh uppger i GP att han har för avsikt att avveckla franchiseverksamheten.

Ägare av Lex Rex AB verkar vara Shahram Fakourvand och han son Sean Fakourvand. Memento Mori AB har 17 anställda, De övriga bolagen har inga anställda men Horeca Nordic AB har gått i konkurs. Tidigare ägdes Lex Rex AB av Revisionsbolaget i Sverige AB som också har gått i konkurs. Styrelsen i Lex Rex AB består av Sean och Shahram Fakourvand. Styrelsen i Memento Mori består av Ardeshir Fakourvand som är bror till Sean Fakourvand, i Swecit AB av Louice Magnusson och Kathy Khadijeh Ahadi och i Food Invest Sweden AB av Ali Sami Tezcan och Cebrail Serin. Mycket tyder på att de två senare tagit över bolaget Food Invest Sweden AB då Ali Sami Tezcan har andra liknande bolag som Snabbmatsgruppen i Sverige AB.

Franchiseföretagare för godisbutikerna ska dock vara bröderna, närmare bestämt någon av dem och inte något av bolagen.

I Vårgårda ligger företaget Swecit AB efter med betalningen av hyror och företaget Memento Mori AB har enligt GP vid upprepade tillfällen inte betalat sina skulder, något som lett till en rad tvister i domstol. Bolaget har även haft bristfällig bokföring och inte betalat skatter och avgifter i tid. Det  är nu inget speciellt märkligt. Det är vanligt att bolag dröjer med skatter och avgifter vid tillfälliga likviditetsproblem eller andra typer av ekonomiska problem. Att betala fakturor försent är praxis i många storföretag som exempelvis Volvo så inte heller det förefaller vara något märkligt. Även andra bolag i koncernen har låtit bli att betala hyror i tid och minst två bolag har gått i konkurs.

När Swecit AB skulle etablera en butik i Alingsås fick kommunen varningar om företaget vilket eldde till att de varnade den privat fastighetsägaren. Enligt Alingsås säkerhetschef Eija Suhonen så hotade hon av företrädare för företaget efter att hon agerat för att stoppa etableringen i Alingsås. Det hela polisanmäldes men utredningen lades ner. En av bröderna förnekar helt att några hot skulle ha förekommit och uppger i GP att kommunen har agerat felaktigt och på rykten. Tvisten i Vårgårda om hyran gäller enligt honom att lokalen var i för dåligt skick.

Just nu pågår också en rättegång kring en grov misshandel på en restaurang som Memento Mori AB hade en konflikt med. De två bröderna befann sig på restaurangen när en man från släkten Ali Khan kom in och attackerade en person på den aktuella restaurangen. Enligt GP ska företrädare för släkten Ali Khan ha hävdat att de egentligen var ägare till brödernas bolag. Den bror som intervjuats av GP förnekar detta och förnekar all koppling till bråket på restaurangen. Han förnekar också att han är ägare till Memento Mori AB.

Uppgifterna i GP om en koppling mellan bröderna Fakourvand och släkten Ali Khan förefaller vara en tunn soppa utan någon form av belägg och bevis. Det kan naturligtvis finnas koppling ändå men det går inte att påstå att så är fallet som GP gör. Kopplingen mellan bröderna och bråket på restaurangen verkar svag. Magnusson som en av styrelseledamöterna i Swecit AB heter i efternamn var förresten namnet på 1970-talets motsvarighet till släkten Ali Khan.

Uppdatering 20-09-09. Det har kunnat beläggas i en artikel i GP att de två bröderna har kopplingar till släkten Ali Khan och att bråket på restaurangen kan kopplas till bröderna och dessutom till släkten Ali Khan.

Uppdatering 20-12-10. På bolaget Lex Rex AB finns det krav för obetalda fakturor inlämnade till Kronofogdemyndigheten. Ägare av Lex Rex AB är enbart Sean Fakourvand. LexRex AB är också ägare av Swecit AB. Ägare av Memento Mori AB är Ardeshir Fakourvand. Louice Magnusson har lämnat styrelsen för Swecit AB men sitter numera i styrelsen Chokoglad AB tillsammans med Reza Ahadi Ardabili. GP uppger att Chokoglad och andra bolag som driver godisbutiker fungerar som bulvanföretag för bröderna Fakourvand.

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!