Inga dolda mord bland dödsfallen i Västra Götaland

Polisens Nationella operativa avdelning, NOA, har granskat 1000 dödsfall som skedde mellan den 1 januari 2015 och fram till den 28 februari 2018 för att utvärdera polisens arbete kring dödsfall.

Utredarna eller granskarna har hittat några problem med polisens hantering. I vissa fall har polisen, enligt granskarna, alldeles för snabbt bestämt sig för att dödsfallet var naturligt. I flera fall har det inte hållits förhör med personer som befann sig vid platsen där en person avlidit eller anträffats död. I en del fall har det inte heller gjorts tillräckliga anteckningar kring omständigheterna när det gäller dödsfallet.

Av de 1 000 fallen återremitterades 9 fall till lokala polisområden som utrett dem för kompletterande utredningsinsatser. Några dolda mord hittades inte bland fallen. En som misstänkt att kunnat finnas dolda mord bland dödsfallen i Sverige är den före detta polisen Börje Carlsson som skriver i Magasinet Paragraf.

Undersökningen i Västsverige visar att Börje Carlsson med stor sannolikhet har helt fel. Han påstår också att uppklarningen av mord är låg. Det är felaktigt. Uppklarningen av mord är hög men också ojämnt fördelad i Sverige. En av de granskande poliserna, Göran Arvidsson, kommenterar granskningen i GP:

– Lite grovt kan man säga att det handlar om vad vi kallar polisfallet och läkarfallet. Handlar det om en äldre person som har lidit av sjukdomar och det inte finns några annan omständighet som talar för brott tar sjukvården hand om det helt själva. I polisfallet handlar det om mer speciella omständigheter som självmord, om dödsfallet skett i en missbruksmiljö eller om det handlar om unga personer, säger Göran Arvidsson.

Som ett resultat av granskningen kommer dock polisens rutiner att skärpas när det gäller hur dödsfall ska hanteras.

Intressant är att inga problem hittats i Göteborgsområdet där polisen sen gammalt är känd för att vara bättre på att utreda mord. Enligt Arvidsson har polisen i Göteborg länge varit organiserad på ett annat sätt vilket lett till att de hanterat dödsfall bättre än andra polisområden.

Advertisements