Narkotikabruk i Sverige – ingen ökning

Narkotikabruk i Sverige. I narkotikadebatten påstås ofta att användningen av narkotika ökar Sverige. De som är anhängare av en hårdare narkotikapolitik för fram det som ett argument för att politiken mot narkotika behöver bli ännu hårdare. Läs mer…

3 döda på Northvolt verkar ytterst märkligt

I Sverige dör cirka 90 000 personer på ett år. Det innebär en dödlighet på 0,9%. På Northvolt har 3 personer dött på ett halvår. Med 3 500 anställda innebär det en dödlighet på 1,6% per år. I Sverige är flertalet av de döda gamla människor som dör av naturliga orsaker. Men det gäller inte de 3 döda på Northvolt. Läs mer…

18 döda på jobbet – 13 skjutna på gatorna

18 döda på jobbet. Hittills i år har 18 personer dött på sitt arbete. Det senaste dödsfallet inträffade i LKAB:s gruva i Kiruna i fredags kväll. Den senaste som dog i en skjutning var en man som sköts i Bredäng den 19 maj i vad som verkar vara ett svartsjukedrama alternativt ett hedersmord. Läs mer…

Skjutningarna har nästan upphört men inte arbetsolyckorna

Under förra året blev dödsolyckor på arbetet en större dödsorsak än skjutningar mätt i antalet döda. Att vara gängkriminell är dock förstås fortfarande farligare än att ha ett arbete. Det finns cirka 10 000 gängkriminella. Detta ska jämföras med många miljoner som har ett arbete. Läs mer…

Utvidgad förundersökning om hissolycka

Sedan i måndags är en förundersökning öppnad avseende arbetsmiljöbrott, grovt brott, i fem fall efter en arbetsplatsolycka i Sundbyberg i norra Stockholm. Förundersökningen har nu utvidgats till att omfatta ytterligare två fall av arbetsmiljöbrott. Dessa avser framkallande av fara för annan. Läs mer…

48 döda på jobbet och 50 skjutna till döds

Det är farligt att vara med i ett kriminellt gäng. Risken att bli skjuten är stor. Men för en vanlig svensk är det en större risk att dö på jobbet än att bli skjuten. Det händer att personer som inte är inblandade i någon form av brottslighet blir skjutna men det är ovanligt. Läs mer…

Fler dör på grund av arbetet än av skjutvapenvåld

Fram till och med den siste augusti så har 38 personer dött på sin arbetsplats enligt Arbetsmiljöverket. Under samma period sköts 30 personer ihjäl enligt Polisen. Antalet som dött av arbetsplatsolyckor har alltså varit betydligt fler än antalet som dött i skjutningar. Läs mer…

Dödsfall orsakade av våld och olyckor

Det rapporteras, skrivs och debatteras mycket om antalet falla av mord och dråp i Sverige. Men det är faktiskt så att mycket få människor dör av dödligt våld om vi jämför med andra typer dödsfall orsakade av yttre omständigheter. Läs mer…

Scharlakansfeber, halsfluss, rosfeber och svinkoppor

Scharlakansfeber, halsfluss, rosfeber och svinkoppor (impetigo) är sjukdomar som alla orsakas av en och samma bakterie. En streptokock som kallas betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) eller med sitt latinska namn Streptococcus pyogenes. Läs mer…

Migrantarbetare klagar än över uteblivna löner i Qatar

Sedan Qatar blev tilldelat värdskapet för det kommande VM har landet gjort betydande arbetsreformer, men flera väsentliga problem kvarstår. Det konstaterar den Internationella arbetsorganisation (ILO) i två nya rapporter. Läs mer…

De som inte vaccinerar sig är osolidariska idioter

Att vaccinera sig mot farliga sjukdomar borde vara en självklarhet för alla. Det förhindrar en massa dödsfall och att sådana som inte kan vaccinera sig av olika skäl (allergi, sjukdom etc) inte blir sjuka. Att vaccinera sig ett skydd mot allvarlig sjukdom och en solidaritetshandling. Läs mer…

Annedalsbombaren hittad död i Göta älv

På onsdagsförmiddagen klockan 9:30 kom larm från räddningstjänsten om en kropp i vattnet vid Stenpiren i centrala Göteborg. Kroppen har identifierats som den man, Mark Lorentzon, som den senaste veckan sökts av polis och åklagare efter explosionen i ett flerfamiljshus i Annedal. Polisen misstänker i nuläget inget brott i samband med dödsfallet. Läs mer…

Underlig hovrättsdom i ärende om fentanylanaloger

Göta hovrätt har meddelat dom i ett mål där en man stått åtalad för dråp alternativt grovt vållande till annans död sedan han i sin näringsverksamhet sålt nässprej innehållande en fentanylanalog till personer i olika delar av landet. Läs mer…

Dödsfallen i covid-19 kraftigt underrapporterade i många länder

En undersökning gjord av Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE) i Seattle, USA, uppger att antalet rapporterade dödsfall i många länder bara är en bråkdel av antalet verkliga dödsfall. Läs mer…