Ensidig konflikt mellan kriminella nätverk i Göteborg

I söndags mördades en man vid namn Blerim Kastrati vars familj uppenbart ligger i konflikt med kriminellt nätverk. För det senare nätverket pekas Eddie Jobe ut som en slags ledare. GP kallas de två nätverken för B-falangen respektive A-falangen men rimligare är att kalla dem Kastrati-falangen och Jobe-falangen.

Alla mord, mordförsök och allvarligare våldshandlingar har riktat sig mot personer från familjen Kastrati, både mot sådan som varit kriminella och sådana som aldrig varit det. Våldet är med andra ord tämligen ensidigt. Bara ett enda mord skulle kunna tillskrivas Kastrati-falangen men det skedde i Barcelona och det är därför kanske inte särskilt troligt att mordet utfördes av någon från det nätverket. På grund av att våldet nästan enbart utförs av ett av nätverken så förefaller risken för hämndaktioner vara minimal trots Erik Nords uttalanden i GP. Några sådan har inte skett vid tidigare mord eller mordförsök, såsom mordet i Guldheden eller mordförsöken mot Adrian Kastrati, kusin till den mördade i Gamlestaden. Kastrati-falangen verkar uppenbart inte ha nåt våldskapital att tala om.

Adrian Kastrati har för sin del valt att samarbeta med polisen och då troligen blivit oense med sina kusiner som istället valde att försvara Eddie Jobe i en rättegång där de vittnade till hans förmån och hävdade att det inte fanns någon konflikt mellan de två grupperingarna.  Allt tyder på att Adrian Kastrati försöker lämna det kriminella livet och en del saker kan tyda på att hans två kusiner också har såna tankar.

Dåd riktade mot familjen Kastrati och deras vänner:

Dåd mot Jobe-falangen:

Observera att de flesta personer som bär efternamnen Jobe och Kastrati inte på något sätt kan kopplas till kriminell verksamhet. Detta gäller även nära släktingar såsom sykon, kusiner, föräldrar etc. Alla som bär namnen är inte heller släkt med varandra.

Advertisements