Gammal information om ökat antal dödsfall på grund av narkotika

Idag har i stort sett alla tidningar och all media publicerat artiklar om att narkotikadödligheten ökar. Det är inte sant. Den ökade fram till 2017 men har därefter minskat. Den rapport media hänvisar till slutar 2017 och innehåller alltså gamla uppgifter. Det finns nyare uppgifter på Folkhälsomyndighetens hemsida där statistiken sträcker sig fram till 2018.

Under 2018 inträffade 566 narkotikarelaterade dödsfall jämfört med 626 dödsfall 2017. Av dessa var 402 män och 164 kvinnor. Antalet dödsfall minskade med 13 procent bland männen i jämförelse med 2017, men bland kvinnorna var antalet kvar på samma nivå.

Enligt Rättsmedicinalverket minskade antalet dödsfall till följd av fentanylanaloger kraftigt under 2018, från 101 dödsfall 2017 till 11 dödsfall 2018.

Narkotikadödligheten i Sverige fortsätter alltså inte att öka som media uppger. Den minskar.

Advertisements