6 av 7 män negativa till sexköp

I en Sifo-undersökning där 1000 män tillfrågats om hur de ser på sexköp har 85,6% svarat att de är negativa till sexköp enligt en artikel i ETC som i sin tur hänvisar till GP där jag dock inte hittar någon artikel om detta. 8 av 10 män alltså, eller mer exakt 6 av 7. En överväldigande majoritet är alltså negativa till sexköp. Resultatet är dock lite tveksamt.

Svarsfrekvensen är bara 50% vilket gör att resultatet inte är vetenskapligt belagt och inte kan anses vara representativt för män i Sverige. Men det stämmer i stort med att 90% av männen i Sverige aldrig har köpt sex och det gör att vi kanske kan betrakta siffrorna som ganska rimliga. Resultatet är helt enkelt rimligt.

Men i ledarskribenten Andreas Gustavssons tolkning så är nästan 50% av männen positiva till sexköp och ursäktar de som köper sex. Detta är naturligtvis en helt förryckt tolkning av undersökningens resultat.

Frågan folk fick var följande: Vilken inställning har du till att personer köper sex?

50,7 procent svarar att de har en mycket negativ syn på att män köper kvinnor, 26,8 procent svarar ganska negativ, 8,1 procent vet inte. Sammanlagt har alltså hela 77,5% av alla män en negativ syn på andra personers sexköp. En stor majoritet är negativa. Ytterligare 8,1% svarar att de inte vet. De har inget svar eller vill inte svara. En del av dem kanske inte ens vet vad som menas med sexköp?

De som gjort undersökningen, organisationerna Realstars och Child10, tolkar undersökningen som att 85,5% av alla män inte är positiva till andra personers sexköp och 14,4% är positiva. Det är en rimlig slutsats och tolkning. Resultatet av undersökningen är inte ett dugg deprimerande utan egentligen ganska upplyftande. Men det är klart att en önskat ett ännu bättre resultat.

Men för tokstollen Gustavsson som reagerar med känslor och lämnar förnuftet i en byrålåda är resultatet inte uppmuntrande och Realstars tolkning är enligt honom helt fel. Det är synd för hans känslomässiga agerande och utspel i denna fråga och i många andra frågor gör därmed ETC till en sämre tidning. Hans generella syn på prostitution är dock rimlig. En sexköpare är en förövare och kvinnor ses som varor och inte som människor inom sexhandel och prostitution. Men det hade varit bättre om han utelämnat sin känslomässig reaktion från artikeln och sin fördomsfulla syn på män generellt och istället skrivit med utgångspunkt från sitt förnuft.

Malin Roux Johansson menar att resultatet är fruktansvärt. Det är också en helt rimlig reaktion. Om de allra flesta män är negativa till sexköp är det ju mycket bra. Ett gott betyg för de svenska männen. Inställningen bland kvinnor var förstås mycket mer negativ. Bara 1,4 procent, drygt en av hundra kvinnor, hade en positiv inställning till att personer köper sex.

Roux Johansson kommer sen med de vanliga reaktionära kraven på hårdare straff men också krav på normförändringar. Som de flesta vet löser hårdare straff ingenting när det gäller brottslighet, däremot kan insatser för att förändra attityder påverka saker och ting denna fråga. Normerna behöver dock inte förändras för de är entydigt negativa till sexköp.

Att hänga ut folk som Roux Johansson också föreslår är däremot ingen väg som vi bör ta. Det innebär en negativ påverkan på rättsuppfattningar och annat och uppmanar till mobbeteende och hämnd. Det är högerextremisternas och fascisternas lösning och det är djupt allvarligt att ETC ger spridning åt sådana uppfattningar.

Läs mer om sexköp och sexköpslagen.

PS. Jag inser nu att det är en gammal ledare från oktober jag kommenterat, Men det gör inget.

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!