Kol & Koks – Beijerinvest – Investment AB Beijer

1866 grundades bolaget G & L Beijer av bröderna Gottfrid och Lorens Beijer. 1908 ombildas detta bolag till aktiebolag. 1894 startade man en filial Stockholm och strax därefter köpte man bolaget Kol och Koks AB. 1905 avskiljdes bolaget i Stockholm Läs mer…

Advertisements

Nyckeln – Anders Wall som fastighetsspekulant

1987 slogs de två av Anders Wall kontrollerade investmentbolagen Argentus och Beijer ihop och blev Beijer Industries. Finansrörelserna i de ursprungliga bolagen överfördes till det nybildade Beijer Capital. Beijer Capital deltog i bildandet av finansbolaget Nyckeln samma år och var Läs mer…