Jordbrukarbanken – Kreditbanken – PK-banken – Nordbanken – Nordea

I och med 1922 års stora bankkris rekonstruerades Svenska Lantmännens Bank med hjälp av den statliga bankstödsbolaget Kreditkassan. Härigenom bildades år 1923 den statliga Jordbrukarbanken (ej att förväxla med den 1958 av jordbrukskassorna etablerade Jordbrukets bank). När AB Sydsvenska Banken Läs mer…

Advertisements

Uplandsbanken

Bank som grundades som Upplands Enskilda Bank år 1864 och som under åren kom att överta en rad andra banker i Uppland och Bergslagen. År 1911 övertogs Lagunda och Hagunda Härads Sparbank, 1913 Folkärna Folkbank, 1914 AB Avesta Folkbank, 1917 Läs mer…

Sundsvallsbanken – träpatronernas bank

Sundsvalls Enskilda Bank grundades 1864. Redan 1869 övertog man en en annann bank, nämligen  Filialbanken i Östersund. Därefter följde en rad övertaganden under åren, 1875 övertogs delar av Filialbanken i Sundsvall, 1911 AB Sollefteå Folkbank, 1914 AB Ljusdals Folkbank, 1917 Läs mer…

Carnegie – fondkommissionär och investmentbank

  Ursprunget till dagens investmentbank Carnegie är det sockerbruk som grundades i början av 1800-talet av den till Sverige invandrade David Carnegie Sr. Företaget D. Carnegie & Co kom relativt snart i händerna på familjen Ekman som under nästan 100 Läs mer…

Bygg- och fastighetsbranschen de senaste 60-åren, del 4 – misskötsel och vanvård

Efter fastighetskraschen i början av 1990-talet rekonstruerades många av de svenska fastighetsbolagen och en rad nya fastighetsbolag skapades för att ta över fastigheter från banker, konkursbon och staten. Fastigheter som i många fall hamnat i fordringsägarnas händer efter att finansbolag Läs mer…

Spekulanterna – Penser

Erik Penser föddes 1942 som son till en advokat i Eslöv, Wilhelm Penser (1901-1993) som delvis är känd för att ha varit inblandad i en del av vinstbolagsmannen Kaj Kjellqvists underliga affärer kring Nissaströmsbolagen, Malcus Holmquist AB och Monark. Wilhelm Läs mer…

Låt Carnegie gå omkull

Bolaget Carnegie, kontrollerat av isländskt spekulationskapital, Moderna Finans (tidigare Invik och kontrollerat av familjen Klingspor), intill igår. Ett bolag som från början hette Bankirfirman Langenskiöld. En firma som bildades 1932, efter Kreugerkraschen av en ättling till familjen Ekman, ägare av Läs mer…