Polisen mördar i London

– Bodströms politik kan ge samma resultat i Sverige

Justitieminister Thomas Bodström är ansvarig för en förändring av lagarna i Sverige. De förändringar som kommit till stånd under senare år har lett till ett allt hårdare och rättsosäkrare klimat i Sverige. Terroristlagstiftningen leder till nyckfulla och orättvisa rättegångar. Polisens nya ammunition leder till fler dödsskjutningar och precis som polisen mördat en helt oskyldig person i London är det stor risk att nåt liknande händer i Sverige. Kombinationen av lagar som är godtyckliga och tyngre beväpnad polis har lett till mord i London. Så kan det också bli i Sverige. Godtyckliga lagar som kan användas lite hur som helst av en tungt beväpnad svensk polis med rasistiska tendenser är inte det bästa för att förbättra rättsäkerheten i Sverige.

Hårdare tag är inte rätt väg att gå. Hårdare tag leder inte till minskad brottslighet, snarare tvärtom. Bodström är inne på fel väg – en farlig väg för demokratin.

Anders_S

Läs mer:
Dödsskjutning i London polismisstag
Thomas Dödgrävaren
Terror och tystnad
Talande tystnad
Svenska Shora arresterades i Israel – med Säpos hjälp?