Ung Vänster avbryter kontakter med SÄPO

Säkerhetspolisen bjöd, i slutet av november 2005, de politiska ungdomsförbunden i Göteborg till ett informationsmöte om bland annat den kommande valrörelsen.

Ung Vänster gick dit. Eftersom man bryter med Säpo. Min fråga är, varför gick Ung Vänster dit? Ville man samarbeta med Säpo om att ange andra vänsterorgansiationers medlemmar, eller? Varför gick man dit? Självklart ska man inte gå till en träff med Säpo. Självklart är Säpo bara ute efter att rekrytera angivare. Men Ung Vänster ville inte ange muslimska förortsungdomar. Därför ”bryter” man med SÄPO. Men för att kunna bryta måsta man ha ett samarbete. Vari bestod detta samarbete? Och varför hade Ung Vänster ett samarbete med Säpo som man behövde bryta?

Läs Ung Vänsters pressmeddelande och UV Göteborgs ordförande Thahers ledare i ETC. Båda i stort sett bra, men dom väcker som sagt en del frågor.

Anders_S

Advertisements