Har det politiska våldet trappats upp?

Regelbundet återkommer tidninagrna med rapporter om att det politiska våldet trappats upp. Nu senast GP, Politiska våldet trappas upp . Stämmer då detta? SÄPO publicerade fram till 2005 rapporter om det politiskt våld i Sverige. Efter det året har siffror ersatts av lösa påståenden i deras årsredovisning. Fram till 2004 såg det ut så här:

Politisk_miljö 2001 2002 2003 2004
Nazism 1201 1161 1278 1266
Autonoma 118 136 312 206
Övrig_vänster 366 357

En ökning fram till 2003 alltså, därfter en minskning av politiska brott. Jag tolkar SÄPO:s upphörande med att publicera rapporten om politisk brott som att den inte längre behövs då politiska brott faktiskt minskar. Trots detta fortsätter man i sin årsredovisning att hävda att politiska brott ökar, när siffrorna faktiskt tyder på något annat.

Den stora ökning man kan se förden autonoma vänstern mellan 2002 och 2003 beror till stor del på ändrade redovinsings rutiner hos SÄPO. Samtidigt försvinner övrig vänsters brott från statistiken. Detta tyder förmodligen på att vänsterbrotten totalt har minskat rejält.

När GP sen tar exempel på den ökade brottsligheten hittar man två fall från 2006, i övrigt är det mesta från 2004, framförallt de brott som några personer åtalas för. GP tar alltså exempel från ett år då det även med SÄPO:s ögon skedde en minskning av antalet politiska brott. Att GP ser sämre än SÄPO är bara beklaga och vi kan konstatera attborgarnas kampanjer mot alla typer av vänster fortsättr som tidigare. Dom ljuger, dom har fel och dom slarvar. I artiklarna förkortas Götebogs nätverk mot Rasism som SMR istället för GNMR. SMR är en nazistorgansiation. Man redovisar bara 4 medlemsorgansiationer i GNMR när antalet faktiskt är 6 stycken osv. Dålig kvalitet på faktamaterialet borgar för samma dåliga kvalitet artiklen igenom.

Noterbrat är ju också att antalet brott som vänstern står för är en tredjedle av de som extremhögern står för. Vidare så bör man ta SÄPO:S siffror för bvänsterbrott med en nypa salt. I siffrorna ingår även brott begångna av invandrare, utan kontakter med vänstern, mot nazister.

Läs också:
Marco Espvall, Anti Fascistisk Aktion – socialistiska kämpar eller terrorister? , Röda Rummet 3/2001.
Artikelsamling om anarkism och syndikalism.

Om nazisters och autonomas brott:
Malin Beeck, Ett lika stort hot?, Internationalen 17 juni 2006.