Israel använder terroristmetoder

Staten Israel tillkännager helt öppet att man tänker använda terroristmetoder. Individuellt våld mot enskilda personer med hjälp av enskilda mördare. Svenska tidningar som DN, SVD och GP rapportera helt okritiskt om det hela. men tänk hur det hade låtit i de aktuella tidningarna om Palestina hade tillkännagivit att man hade mördarkommandon beredda att utföra riktade mord mot israeliska krigsförbrytare. Tror ni att de borgerliga svenska tidningarna had nöjt sig med att neutralt rapportera det hela?

Esbati gör en kort och kärnfull kommentar, Jinge kommenterar hela Palestinafrågan.

Andra bloggar om: , , ,