70 år sen Moskvarättegångarna

Moskvarättegångarna var inledningen till Stalin-epokens terrorvälde i Sovjet. De riktade sig mot medlemmar i och företrädare för kommunistpartiet med oppositionella ståndpunkter, bland annat den s.k. Vänsteroppositionen i vilken Leo Trotskij spelade en ledande roll.

Göteborgs-Posten har idag i sin pappersupplaga en artikel om Stalinperiodens förföljelser och Moskvarättegångarna. I artikeln hänvisar man till diverse böcker, men man utelämnar de flesta ögonvittneskildringar och mer insatta skribenter från den aktuella tiden. Det beror naturligtvis på att de flesta av dessa var socialister. Men det mesta av det material som GP utelämnar går att finna på nätet.

Här finns en del:
Socialistiska Partiets arkiv: Moskvarättegångarna, Stalinismen
Marxistarkiv.se: Leo Trotskij, Trotskismen, Stalinism1, Stalinism2

Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati: , , , ,