Arbetskraftsinvandring – varför inte?

Borgarregeringen har kommit med ett förslag som i grunden är bra. Arbetskraftsinvandring ska underlättas. Det finns emellertid ett antal fällor här. Eller det kanske är saker som borgarna inte vill tänka på eller försöka åtgärda.

Problemen kommenteras av vänsterpartiets riksdagsman Kalle Larsson. Borgarregeringen anser att många som söker asyl egentligen kommer av ekonomiska skäl. För detta finns inga som helst belägg och det är förmodligen mycket ovanligt. Vill en irakier flytta för att tjäna mer pengar är det nog lättare att åka till Dubai eller Abu Dhabi. Att regeringen ser så på asylsökande är för att de har en alldeles för hård och felaktig asylpolitik. Vidare pekar Larsson på följande problem i förslaget:

– det löser inte situationen för de papperslösa som redan idag befinner sig här. De omfattas inte alls av förslaget, trots att det enda rätta vore att ge dom uppehållstillstånd direkt.

– man tar bort såväl AMS som fackets inflytande när det gäller direktrekryterad arbetskraft, och därmed blir det betydligt svårare att kontrollera att villkor och löner verkligen står i överensstämmelse med andras på en svenska arbetmarknaden.

– regeringen föreslår att den som fått avslag på sin asylansökan under vissa omständigheter istället skall få söka som arbetskraft. Det kan låta som en god idé – man får ju två chanser! – men är ett hot mot rätten till asyl. För i takt med att politiken hårdnar kommer vi allt oftare att få höra att ”det löser sig nog ändå, han kan ju alltid söka som arbetskraft”. Men vad skall den göra som är för gammal att söka arbete, eller inte förmår göra det på grund av de upplevelser man bär med sig? Vilka löner och villkor är den som annars sänds tillbaka till krig och förödelse beredd att acceptera för att få stanna?

 

Det första problemet rör inte så många människor och är som Kalle Larsson skriver, mycket lätt att ordna.

Det andra problemet måste som jag ser det hanteras av aktiva och alerta fackföreningar. Exakt samma argument fanns mot arbetskraftsinvandringen på 50- och 60-talen. Då var det inget problem för facket att hantera det hela.

Det sistnämnda problemet är det som verkligen är besvärligt. Så för att jag ska anse att regeringens förslag som helhet är bra krävs det nog att man i förslaget också bakar in åtgärder som syftar till en generös och riktig asylpolitik.

Problemet med inskränkningar i asylrätten som Larsson skriver om kommenteras också av Alliansfritt Sverige.

Borgarmedia: DN1, SR
Bloggat: HBT-sossen, Esbati
Andra bloggar om: , , , , ,

Ett svar på “Arbetskraftsinvandring – varför inte?”

  1. Om det finns möjlighet så vore det intressant att läsa om hur man bemötte arbetskraftsinvandring på 50- och 60-talen, som du nämner.

Kommentarer är stängda.