Nyttan av ett hederligt slagsmål?

Per Goebbels går igång och tycker att slagsmål i ishockey vore det enda rätta. Förutom att han har fel i att folk inte tycker löneskillnaderna i ishockey spelar roll och att argumentaionen i den frågan haltar betänkligt. Låt mig översätta en del av hans resonemang till en annan samhällssfär och det framgår klart hur puckat det är

”Inom den antifascistiska politiken kan man diskutera problem fördomsfritt. Inför Salemdemonstrationerna publicerade Salems Arbetarblad en enkätundersökning bland de inblandade. Frågan var om man som i Irak borde tillåta slagsmål, med tidsbestämda straff för de inblandade. I dag ingriper poliserna om tendenser till slagsmål uppstår. En överväldigande majoritet, 63 procent, ville tillåta. Argumentet för legalisering var att det skulle medföra renare demonstrationer.

Demonstranterna har här identifierat ett tydligt problem, och presenterat en rationell lösning. Polisen ser inte alla förseelser, vilket dels är orättvist och dels försämrar demonstrationerna. Om demonstranterna får en möjlighet att slå tillbaks kan de själva avskräcka från fult spel. Utanför den antifascistiska arenan är resonemanget omöjligt att föra.”

Sen skriver han följande:

Ingen vill förstås ha nävrätt. Men värdetransporter rånas varje vecka, utan debatt om att väktarna skulle kunna bära vapen för att avskräcka. Kvinnor våldtas varje dag, men tårgas får de inte ha.

Utan att han funderar över konsekvensen. Väpnade väktare innebär fler dödade oc skadade. Då är det väl bättre att lite pengar försvinner. Tårgas hjälper knappast mot våldtäkter. Helt enkelt för att de flesta våldtäkter sker i hemmet. Den skyldige är pojkvännen eller mannen. Överfallsvåldtäkter där tårgas/pepparspray skulle kunna hjälpa är försvinnande få i det stora natlet våldtäkter.

Och att tillåta våld inom idrotten är bara rationellt så länge idrotten ses som skild från omvärlden. Verkligheten är ju inte sådan, även omd en ksnak är det i Gudmundsons hjärna. Mer våld på idrottsarenan kommer att påverka våldsnivån utanför. Att tro annorlunda är naivt.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements