Fritt byggande?

Eller vad är SVD:s ledarskribent Claes Arvidsson ute efter. Jag kan hålla med honom om att att plnalgarna är stelbenat och komplicerade. Jag är övertygad om att stadplaneringen skulle må bra av förändrad lagstiftning som gjorde det lättare att skapa funktionsblandade områden. Däremot tror jag inte att stadsplanering och stadsbyggande skull emå bra av ökad frihet från politiska beslut. Det skulle förmodligen innebär en fulare stad, en biltätare stad och dessutom en mindre demokratisk process.

Smatdigt som lagarna och tjänstemännens tolkningar av dessa utgör ett visst hinder för planering av funktionsblandade miljöer har dessa lagar på intet sätt hindrat städerna utveckling mot att bli mer bilberoende. Köpcentra har anlagts och anläggs fortfarande i områden dit det krävs bil för att ta sig. Vansinnigt tycker jag. En ändrad lagstiftning borde därför på ett bättre sätt ta hänsyn till stadsplaneringens miljöeffekter.

Men det är kanske inte en bättre stad Arvidsson är ute efter, utan det handlar kanske bara om att han vill att överklassen ska ha frihet att bygga sina hus precis som de vill. Utan att bli svartbyggare. För möjligheten för fattiga att hitta, köpa och/eller bygga bostäder har ju alliansen tagit bort.

Det är inte mer kommersialism och marknad som behövs i bostads- och stadplaneringen. Utan mer demokrati inklusive förändrade och bättre lagar.

Bloggat om stadsplanering: Betongelit, Arkitekturbloggen
Andra bloggar om: , , ,

Advertisements
  • Jonas

    Det är möjligt att detaljplanerna är alltför rigida med att specificera användningen av tomter (industri, kontor, vilken sorts handel osv.). Det ska dock påtalas att man faktiskt KAN bryta mot detaljplanen så länge det sker med kommunens goda minne/ingen bryr sig. Jag tror på en stadsutvecklingsmodell där man lämnar väldigt fritt för alla att göra vad de vill, men under förutsättningen att man bara tillåter SMÅ etableringar; affärer, men inte köpcentrum, kontor, men inga komplex, osv. Men då snackar vi redan förtätade stadsområden där det inte finns praktisk möjlighet att ha de klassiska villaområdefejderna om carportar och hga staket… alltså ”mental” förändring, inte fysisk.