Oanvändbara siffror

Siffrorna som BO redovisar och dagens tidningar publicerar säger faktiskt inte ett skit om hur utbrett våldet är bland barn och ungdomar.

Att 70% under 18 år känner någon som utsats för brott kan nämligen betyda väldigt olika saker.

Det kan vara så här. Av 100 personer så är det 70 stycken som känner någon som utsatts för brott. Dessa någon är 10 personer. Dvs varje person som uttsats för brott har 7 personer som kändner den. Troligen är det ännu färre personer som utsatts för brott. Men det kan ju vara så att alla 70 känner var sin olika person som utsatts för brott. Statistiskt sett alltså, men knappast i verkligheten. Men en siffra i undersökningen motsäger mitt resonemang. Eller gör den det?

60 % uppger också enligt undersökningen att de blivit utsatta för brott. Den siffran stämmer illa med de 70 procenten för de torde innbära att majoriteten av barn utsätter majoriteten av barn för brott. Eller ingår föräldrars misshandel, när någon av misstag förstör en sak etc i siffrorna? Även denna siffra blir alltså otolkbar och behöver vad jag förstår inte innebära att 60% utsatts för brott. Om det vore så att 60% utsatts för brott borde faktiskt 100% känna till någon som utsatts för brott.

De av Barnombudsmannen och tidningarna redovisade siffrorna stämmer inte inbördes och ger folk uppfattningen att brotten är vanligare än vad de är. Något som kan leda till att meningslösa, dyra och felaktiga åtgärder sätts in. Ingen gynnas av sån härrapportering. Inte de otrygga ungdomarna och barnen, inte brottsbekämparna. Det är oseriöst av BO och tidningarna att göra såna här rapporter. I alla fall att presentera dem på detta sätt. Man skapar mer otrygghet snarare än bättre åtgärder mot våld.

Speciellt är det oseriöst när alla stora undersökningar av brott bland ungdomar visar att brottsligheten går ner. Det görs en undersökning bland alla 15 -åringar i skolan regelbundet. Den senaste visar minskad brottslighet.

Om det handlar om hela livet så är siffrorna inte heller speciellt alarmerande. Även om de kan se så ut. För fråga vuxna. Jag är säker på att 100% procent känner någon som ustatts för brott. Och att 100% någon gång fått nåt förstört, stulet eller utsatts för hot, brott eller nåt sånt. Men de redovisade siffrorna stämmer fortfarande inte överens inbördes. Och typen av redovisning ger en alarmistisk och falsk bild av verkligheten.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,