Yttrandefriheten inskränks vid privatiseringar

Sydsvenskan uppmärksammar ett problem som uppkomer vid privatiseringar som många inte tänker på. Nämligen att den skyddade meddelarfrihet som en offentliganställd har försvinner. Motsvarande rättigheter finns inte för privatanställda. En offentligt anställd som avslöjar missförhållanden hos sin arbetsgivare får inte lova att sägas upp. Meddelarfriheten skyddar personen i fråga. Personen får faktiskt inte ens efterforskas.

Helt annorlunda förhåller det sig med privat anställda. Avslöjar de oegentligheter eller missförhållanden hos sin arbetsgivare är det helt lagligt för denne att efterforska dem och sen ge dem sparken. På så sätt bidrar faktiskt privatiseringar till att det blir svårare att hitta smutsiga affärer och missförhållanden i samhället. Ju mer privatägt, ju tystare blir det.

Meddelarfriheten ska enligt grundlagen gälla alla medborgare, men i praktiken utesluts privatanställda alltså från denna rättighet. Så inte har vi lika rättigheter, alla vi som lever i Sverige.

Privatiseringar innebär alltså en begränsning av yttrandefriheten i samhället, vid sidan av alla andra problem de medför.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , ,

3 svar på “Yttrandefriheten inskränks vid privatiseringar”

  1. Ja, det här är mycket upprörande. Vi ska naturligtvis ha full insyn i de verksamheter som vi bekostar med skattemedel och lägger staten och kommunerna ut verksamheter på privata företag ska givetvis samma lagar gälla de anställda där som inom statlig och kommunal verksamhet.

    Det är mig obegripligt att inte fler är urförbannade på att lagstiftarna inte sett till att fixa sådana lagar för länge sedan. Det är en stor del av de demokratiska värdena som därmed sumpas bort. Rättstryggheten blir sämre och rättstryggheten är en viktig del av demokratin. Utan sådan, ingen riktig demokrati.

    Vi vet förstås att överklassen numer anser, och tom säger det, ibland inlindat ibland rakt på sak, att demokrati är en alldeles för trög och ineffektiv historia men att majoriteten av svenska folket tycks hålla med dem om detta är mycket underligt.

  2. Oerhört märkligt att denna minskade frihet aldrig lyfts fram när högersidan som propagerar för mer privatiseringar, när de så ofta annars talar om frihet..

Kommentarer är stängda.