Gärna synligare polis – på kvällen

Det är klart att den svenska polisen arbetar på fel sätt. Det har varit min åsikt länge. Nu är det också rikspolisstyrelsens åsikt vad det verkar. Allt för få är ute på gatorna och arbetar skriver den tillfördnade rikspolischefen Bengt Svenson i DN:

För att klara detta uppdrag måste vi ständigt utveckla våra arbetsmetoder. Ny teknik och ny lagstiftning ger oss vassare verktyg. Men det som i slutändan betyder mest i kampen mot brottsligheten och som påverkar medborgarnas bild av polisen är ändå det grundläggande polisarbetet ute på gator och torg. Genom en synlig och närvarande polis kan vi bidra till att brott som annars skulle begås inte blir begångna.

Antalet poliser kommer också att öka de närmaste åren. Men antalet är egentligen inget problem. Det är hur och när man använder poliserna som är ett problem. Flertalet poliser borde arbeta på de tider när det begås flest brott, dvs eftermiddagar och kvällar. Så är idag inte fallet. Inget om detta nämns i rikspolischefens debattartikel. Den koncenterar sig enbart på att polisen ska vara synligare i gaturummet. Men det är ju ganska meningslöst med fler synliga poliser i gaturummet klockan 8:00 på morgonen. Däremot skulle fler synliga poliser klockan 23:00 på kvällen vara av stor vikt. Ska polisens arbete kunna förbättras genom mer synlighet måsta därför också polisens arbetstider och arbetscheman ändras. Annars blir det ingen förbättring.

Så – gärna synligare polis. Men det är på kvällen de ska synas. Inte på morgonen och förmiddagen.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, DN1, DN2
Andra bloggar om: , , , , , ,

2 svar på “Gärna synligare polis – på kvällen”

Kommentarer är stängda.