Alla blir inte massmördare

Det kan hända att det är rätt att påstå att alla kan bli massmördare. Men ett faktum är ju att alla inte blir det i verkligheten. Speciellt en grupp under andra världskriget verkar inte ha blivit massmördare rent generellt. Det gäller den grupp av ideologiskt övertygade människor. Som var andra värskriget överlägset mest dödade och förföljda.

Den grupp som först fängslades i Nazityskland, utan att andra grupper lyfte ett finger för att hjälpa dem. Den grupp som i lika stor utsträckning som judarna dödades i koncentrationsläger. Den grupp som, trots att de förföljdes extremt hårt under hela nazitysklands existens, var den enda grupp som i nån större utsträckning försökte hjälpa judarna undan döden i dödslägren. Den grupp av människor som stod för större delen av det underjordiska motståndet i det av Nazityskland ockuperade Europa. Nämligen kommunisterna.

Så det vi kanske skulle studera är varför vänstefolk rent generellt inte blev massmördare i Nazitysklands Europa, utan istället motståndsmän. Varför kommunister inte blev lägervakter (det finns säkert enskilda undantag) i dödslägren och varför nazisterna angrep vänsterfolket först?

Och varför det idag är främst vänsterfolk som är aktiva antirasister och inte liberaler kanske är nåt vi måste studera närmare? Varför är det unga vänsteraktivister som agerar, propagerar och demonsterar mot rasism? Varför syns inte såna som Hanne Kjöller i sådan verksamhet? Det är något att studera.

Så varför blev inte kommunisterna massmördare i det naziockuperade Europa? Varför är det vänsterfolket som idag står för det huvudsakliga antirasistiska arbetet? Det kanske man borde studera istället för att bara konstatera att alla kan bli massmördare. Det sistnämnda är säkerligen sant, men det finns uppenbarligen sätt att förhindra människor från att bli massmördare. Att studera detta vore ju intressant och kanske kan hjälpa oss att hindra framväxten av en ny nazism.

Intressant?
Bloggat: RoyaMatilda
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

PS. Och ja, jag känner till Stalin och Gulag, men då ska vi komma ihåg att det även där var kommunister som först spärrades in. Först kommunister, därefter minoriteter och andra typer av kritiker. Inte heller kan Gulag jämföras med tyskarnas dödsläger där man massmördade judar, däremot med de koncentrationsläger där Tyskland spärrade in kommunister och många andra. Och i själva kriget gjorde alla trupepr si skyldiga till övergrepp, onödigt mördande, våldtäkter osv. Men det är en lite annan diskussion. Om detta vill jag inte ha kommentarer i samband med detta inlägg (jag har skrivit många andra inlägg om stalinismens brott där de kommentarerna passar bättre. Kommentera däremot gärna kommunisternas roll i det ockuperade Europa. DS.

10 svar på “Alla blir inte massmördare”

 1. I Sovjet fanns inga motsvarigheter till Sobibor och andra tyska dödsläger, så den tämligen osmakliga debatten om ”vem som var värst” kan avskrivas. Först kom Tyskland, och England ligger bra till som tvåa med sina härjningar i kolonierna.

  Angående motståndsrörelsen i Europa kan jag rekommendera en dansk bok för den som orkar läsa vårt grannspråk: ”Efter drapet” av Peter Övig Knudsen. Det är en spännande skildring som bland annat bygger på intervjuer med folk som var med under kriget. Den beskriver motsatsen till massmord, nämligen de riktade likvideringar mot samarbetsfolk som den danska motståndsrörelsen utförde under Andra världskriget. En del av de som sysslade med sådant var kriminella som tog en chans i den allmänna röran. Men någon påpekade att de mest pålitliga motståndsmännen kom från två grupper: arbetare (som ofta var kommunister) och från överklassen. Det var i mellangrupperna man hittade vacklande element som till och från slog över i kriminalitet och ansvarslöst handlande.

 2. Intressant post även om den glömmer Anarkisterna.

  Blöjliberalers jämförelser mellan kommunisters ’ideal’ att utrota klasser för att uppnå ett klasslöst samhälle och nazisternas ’ideal’ att utrota folkslag för att uppnå ett rasrent samhälle är hysteriskt galna. Det är liksom skillnad på att utrota folkslag genom folkmord och att utrota klasser genom att avskaffa de privilegier som definierar klassen.

  /* Som sagt, ingen diskussion om stalinismen*/ #AS

 3. Kommunister som avrättar kommunister.Nazister som avrättar nazister.Om man drar den tanken till sin spets, så innebär det väl att det är en naturlag att alla antidemokratiska rörelser slutar i ett gulag eller i ett nazistiskt dödsläger.
  Hur man då kan kalla sig kommunist eller nazist år 2008 är för mig en gåta.
  /*Stalinismens brott ska inte diskuteras här*/ #AS.

 4. Att försöka härleda mordiska egenskaper hos människor till ideologi är ganska meningslöst. Särskilt om det går ut på att slå sig för bröstet för att kommunister skulle vara bättre människor än andra. Att det, såvitt vi vet, inte tjänstgjorde massor av kommunister i nazisternas koncentrations- och förintelseläger berodde rimligen på att kriget fördes mot det kommunistiska Sovjetunionen när Förintelsen inleddes 1942. De som var villiga att hjälpa tyskarna var naturligtvis inte i första hand kommunister då dessa utgjorde fienden.

  Det finns många studier som visar att intelligens, ideologi eller religion inte spelar någon märkbar roll. Under ”rätt” förutsättningar kan vi alla mörda. Vi kan alla bli en del av ett mordiskt maskineri under vissa givna förutsättningar. Det kan handla om girighet, idealism, överlevnad eller ren och skär nyfikenhet (så har medlemmar i olika Einsatzgruppen beskrivit det). Detta gäller naturligtvis även kommunister. Att Förintelsen blivit så omtalad och omdiskuterad beror främst på dess industriella karaktär. /*Borttagen mening, brott mot mänskligheten generellt och stalinismens brott ska inte diskuteras här*/ #AS

 5. Hans: Håller i princip med. Men den stora anledningen till att tyska kommunister inte deltog i förintelsen var att de redan blivit förintade själva. Mer än 6 miljoner kommunister/socialdemokrater/anarkister dog i lägren.

  I övrigt så bestod motståndsrörelsen i de flesta länder till stor del eller till huvuddelen kommunister. (Även innan Tyskland anföll Sovjet)

 6. Noteras bör dock att det tyska kommunistpartiets linje innan Hitler kom till makten var att ligga lågt och låta Hitler ta över. De var nämligen övertygade om att han skulle göra bort sig och att detta skulle öppna upp för en röd revolution. Så har företrädare för partiet själva beskrivit det i alla fall. Av någon outgrundlig anledning insåg de inte att Hitler skulle komma att förbjuda dem…

 7. Ni kommunister har verkligen inte mycket till över för kunskap. Det är synd!!! annars skulle jag skriva under på mycket som ni står för. Tyvärr är avsaknaden av sunt förnuft och nykert synsätt på människans natur inte er starka sida.

 8. Här råder det tydligen åsiktscensur….

  Det är naturligt att nazisterna satte sig efter kommunisterna först eftersom de var konkurrenter till makten som de BÅDA ville ha och ha monopol på.

Kommentarer är stängda.