Dansk vänster om Muhammed-karikatyrerna

Danska Enhedslisten fördömer självklart de mordplaner på tecknaren av Muhammedkarikatyrerna som uppdagats:

– Det er naturligvis totalt uacceptabelt at planlægge mord på andre personer og hvis der er tale om planer, som er et led i at bekæmpe ytringsfriheden, er det om muligt endnu være. Derfor må sådanne planer fordømmes, udtaler Per Clausen, kulturordfører og fungerende gruppeformand for Enhedslisten.

Men man säger samtidigt att allt hemlighetsmakeri från Säkerhetspolisens (PET) och regringens sida, därför attd etta gör det svårare att bekämpa extremism. Dessutom innebär den danska regeringens och PET:s sätt att arbeta med detta ett ingrepp i demokratin menar man.

– Afvisningen af at bringe sagen om det planlagte mord på en af Muhammed-tegneren for retten, skaber myter om, at der alligevel ikke er noget om sagen og at det hele er et led i en hetz mod muslimer. Derfor risikerer PETs og regeringens adfærd i denne sag, at styrke ekstreme politiske fundamentalister og hermed skabe et øget rekrutteringsgrundlag for terrorisme, udtaler Per Clausen, fungerende gruppeformand for Enhedslisten.

Bloggat: Jinge, Monica Green, Slutstadium1, Slutstadium2, Hanna Fridén
Borgarmedia: SVD1, DN, AB, SVD2
Andra bloggar om: , , , , , , ,

2 svar på “Dansk vänster om Muhammed-karikatyrerna”

  1. Efter allt bludder om att upprätthålla tryckfrihetsförordningen i Sverige och Danmark genom publiceringen av nidbilder på profeten Mohammed så har jag inte klart för mig varför jag kan åtalas för missfirmelse av publicister och liknande löskefolk vid användandet av det fria ordet i skriftligt sammanhang. Sen är det en annan sak att några mordplaner varken i Sverige eller Danmark har kunnat styrkas utan kan helt avfärdas som fantasifoster av säkerhetspolisen, kanske för att få ökade anslag?

Kommentarer är stängda.