Kosovos självständighet utlöser våg av nationalism?

I DN spekuleras det kring konsekvenserna av Kosovos självständighetsförklaring, Nya gränser hot och hopp för Europa. Många bedömare världen runt tror att separatiströrelser i främst Europa men även i andra delar av världen kommer att uppmuntras av utvecklingen med Kosovo. De fall som diskuteras och nämns i artikeln är bl.a. den av de flest inte erkända utbrytarstaten på norra Cypern, den ungerska minoriteten i Rumänien och Baskien. Det finns många fler etniska och kulturlella minoriteter i Europa så visst kan det leda till medvind för separatism.

Det som jag kanske ser som den stora faran, ett nytt krig i det forna Jugoslavien som en följd av Kososvos självständighetsförklaring och en självständighetsförklaring från serberna i Bosnien diskuteras inte alls i artikeln. Självklart kan jag ha fel i min bedömning, men det är ett problem som borde tas på allvar. Jag tror det kan hanteras genom att inte skynda med Kosovo. Tyvärr har man redan gjort så. Ensidiga självständighetsförklaringar som erkänns av länder med tvivelaktig status (läs USA, Norra Cypern) bland många andra länder på jorden är problematiska.

Trots det anser jag att en självständighet för Kosovo är nödvändig av både historiska och aktuella politiska skäl. Majoriteten av befolkningen i Kosovo vill ha självständighet. Anledningen till att majoriteten av folket i Kosovo vill ha självständighet är i mångt och mycket den politik som fördes i Jugoslavien och senare i Serbien gentemot albanerna i Kosovo. Ett annat faktum som bör beaktas är att albanerna var de enda som inte frivilligt anslöt sig till Jugoslavien när landet bildades.

Men som Greider skriver i Dalademokraten bör man skynda långsamt. Om inte annat så för att begränsa inverkan på andra separatiströrelser i Europa och världen.

Intressant?
Bloggat: Jinge, Motbilder, Adrian Kaba,
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, AB1, AB2, AB3, Dagen, SVD1, SVD2
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Secessioner som problem kan jag inte se, utan att du måste tänka på att det här rör sig om konstruktioner och rekonstruktioner av vår samlevnad. Nationalstaten skapades ur en myt och är därför inget permanent heller.

    När det gäller Kosovo, har du rätt i att situationen har skapats av både historiska och aktuella politiska skäl. Dessa tolkas olika av olika personer och i olika samanhang det är självklart. Men summan av den kända kardemuman är att regeringen i Belgrad har inte lyckats skydda den albanska minoritetens rättigheter. Den har till och med aktivt inskränkt dem. Det är det som ligger till grunden för legitimiteten i den här frågan.

    vasomfolk

  • Pingback: Förväntade serbiska protester | Svensson()