Inkompetens hos polisen

10 procent av de svenska poliserna uppfyller inte ens de lägsta kraven som kan ställas på en svensk polis enligt en undersökning som idag presenteras i media. Undersökningen visar också att kvantitativa mål av typen där man låter exempelvis uppklarningsprocent eller åtalsprocent styra polisarbetet ofta leder helt fel och i själva verket motverkar syftet:

Kvaliteten i polisens arbete är ett sorgligt eftersatt område för forskningen. Det har egentligen inte funnits några fastställda kriterier utifrån vilka kvaliteten kan mätas. Det har inte ens funnits kvantitativa produktionsmål, men sådana har på senare tid ­införts av Rikspolisstyrelsen som vill öka polisens produktivitet. Problemet är att sådana mål ofta motverkar sitt eget syfte.

Hel undersökningen visar att polisen har stora problem med kompetensen. Ngot vi ockås ofta kan se, exempelvis i svårigheterna i att hantera gangstergängen liksom i de tragiska händelserna i Rödeby.

Endast 5 procent av poliserna levde upp till kraven för nivå tre. Kännetecken för samtliga dessa personer var relativt lång tjänstetid, motivation, kompetens, integritet och god kondition. Er­farenhet är alltså viktigt, men samtidigt blev mer än hälften av poliserna i undersökningen med längst tjänstetid betecknade som lågpresterande.

–?Det här visar att det är viktigt att bibehålla unga polisers motivation. Det skulle vara mer effektivt att få 10 procent av de poliser som redan finns att jobba på ett bättre sätt, än att anställa 10 procent fler. Det är viktigt att poliser uppmuntras att stanna i yttre tjänst, säger Stefan Holgersson.

Att en relativt hög andel poliser inte når upp till forskarnas krav är en resursfråga i Stockholm, enligt Johan Wränghede och Gunnar Lindberg, närpoliser i City.

–?Vi hinner inte ta egna initiativ. På helgerna är vi så få att förmågan och kraften att ta initiativ sjunker eftersom vi knappt har en ledig stund. Det kan till exempel gå nio timmar utan att man hinner äta, säger Johan Wräng­hede.

Det är uppenbart att polisens verksamhet på många plan måste förändrar. Utbildningen måste göras bättre och fler poliser bör vara fotpatrullerande, dvs befinna sig bland människor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Ett svar på “Inkompetens hos polisen”

Kommentarer är stängda.