Först förföljde de kommunisterna…

Dikt av den antinazistiske prästen Martin Niemöller:

Först förföljde de kommunisterna,
men jag protesterade inte
för jag var inte kommunist.

Sedan förföljde de fackföreningsfolket,
men jag protesterade inte
för jag var inte fackföreningsman.

Sedan förföljde de judarna och zigenarna,
men jag protesterade inte
för jag var inte jude eller zigenare.

Sedan förföljde de de homosexuella,
men jag protesterade inte
för jag var inte homosexuell.

När de sedan förföljde oss,
fanns ingen kvar som kunde protestera.

En liten påminnelse om det som hände.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Ja precis så var det Svensson. Vad är det då vi inte ser idag? Sedan förföljde de muslimerna men jag teg för jag var inte muslim. Idag återspeglas nassarnas gamla rasism också tydligt i Italien där romer hatas och förföljs. Neo-konservatismen är ju en rak efterföljare till nazismen men folk har tydligen inte fattat att det är dit vi är på väg.Allt är cirkulärt planernas gång kring solen, tiden, politiken. Socialism, kapitalism, fascism, krig och förödelse, socialism, kapitalism, fascism…….

 • Planeternas gång kring solen ska det vara, inte planernas.

 • Anonym

  och du som anklagar andra för att slarva med fakta…

  http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/niem.htm

  kontentan är att han aldrig nämnde de homosexuella i a f…

 • Anders_S

  Det finns många versioner av dikten som figuerar. Silbersky läset en i sitt sommarprogram där judarna var först och kommunisterna senare.

  I versionen du hänvisar till finns socialisterna mellan kommunisterna och fackföreningsfolket. Men kommunisterna är först i alla versioner jag sett och hört, utom Silberskys.

 • Anonym

  versionen längst upp till vänster på sidan är ytterligare en version, ja, men längre ner redogörs på ett mer konkret sätt för vilka grupper niemöller brukade ta upp, och kommunisterna var först. däremot finns det få belägg för att han tog upp homosexuella i sammanhanget, åtminstone i egenskap av homosexuella, förmodligen eftersom utrymmet för att ta upp nazisternas förföljelser av homosexuella var litet i efterkrigstidens tyskland. min poäng är att din version är fullt politiskt riktig och sann, och om man vill se till dagens situation kan även muslimerna inkluderas, men det är däremot inte ett citat av niemöller, eller en referens till vad niemöller kan ha sagt.

  inte så relevant det här egentligen…