Fack som inte kämpar krymper

Organisera! Det är arbetarrörelsens första erfarenhet och främsta budord. Bara genom att sluta sig samman kan de arbetande försvara rättigheter, arbets- och livsvillkor i en kapitalistisk värld och på sikt hota kapitalägarnas makt. En särställning har de fackliga organisationerna. Läs mer…

Riktning, inte inflytande, är avgörande i ett koalitionsbygge

Vi kan mycket väl tänka oss att stödja regeringar, eller till och med ingå i dem, även när vi inte håller med om allt de står för. Men det måste då vara regeringar som rör sig i rätt riktning! Centern och Liberalerna är marknadsfundamentalistiska privatiseringsfanatiker Läs mer…

Varför är Sverige mer kapitalistiskt än USA?

Privatiseringen av offentliga tjänster såldes bland annat in med att personalkooperativ mycket bättre skulle kunna sköta mycket som stat och kommun hade gjort. Så blev det inte. Personalkooperativ lyser fullständigt med sin frånvaro i välfärdssektorn. Läs mer…

Fackföreningar måste själva kunna bestämma vem som får vara medlem

Frågan om en fackförening ska kunna utesluta medlemmar av ideologiska skäl är inte ny. För några år sedan uteslöt både IF Metall och Byggnads några medlemmar som var anhängare till våldssekten NMR eftersom dessa därigenom hade brutit mot förbundens stadgar. Läs mer…

Inga inskränkningar i strejkrätten!

I maj kommer regeringen att lägga fram sitt förslag till inskränkningar av strejkrätten för riksdagen som ska fatta beslut i juni. Förslaget som togs fram förra våren i största hemlighet av fack och arbetsgivare riskerar att allvarligt försvaga fackföreningarnas viktigaste Läs mer…

Återupprusta arbetarrörelsen

Svensk arbetarrörelse med fackföreningarna som grund var länge bland de starkaste i världen och kunde driva igenom välfärdsreformer av unik omfattning. Genom fred och jämlikhetskamp utgjorde Sverige för många ett exempel på möjligheten att skapa ett bättre samhälle. Idag är Läs mer…

Försvara strejkrätten!

Fackföreningarnas viktigaste maktmedel är möjligheten att strejka, det är det enda som tvingar företagen att förhandla och sluta avtal. I somras tillsatte regeringen en utredning för att minska möjligheten till fackliga stridsåtgärder. Utredningen ska lägga fram sina förslag 31 maj Läs mer…

Jan Björklund är ute och cyklar om kollektivavtal i hamnen

Att det skulle vara omöjligt att teckna kollektivavtal med flera fackföreningar inom samma avtalsområde som Jan Björklund skriver i en oinitierad debattartikel i GP är helt felaktigt. Det finns exempelvis ett mycket tydligt exempel på ett sådant avtal och det Läs mer…

BPA och Riksbyggen

BPA:s ursprung står att finna i Tyskland och England. Ernst Wigforss med flera socialdemokrater reste i början av 1920-talet på en studieresa till de nämnda länderna för att studera gillessocialismen. Indirekt ledde rapporterna från resan till att ett lokalt byggnadsgille Läs mer…

Ett nytt ANC

Med anledning av polisens massaker på ett trettiotal arbetare i samband med en sydafrikansk gruvstrejk återpublicerar jag här en artikel från den sydafrikanska tidningen Amandla. Artikeln är översatt till danska och tidigare publicerad i Socialistisk Information och på Röda Malmö. Läs mer…

Sossarna själva orsakade Håkan Juholts avgång

Det socialdemokratiska partiet är inne i en kris som inte främst orsakas av vilken partiledare man har, oavsett om denne heter Håkan Juholt, Mona Sahlin, Mikael Damberg, Sven-Erik Österberg eller nåt annat. Det handlar istället om en långvarig kris med Läs mer…

Varför revolution i Egypten?

Arvet efter Mubarak Per Björklund Verbal förlag Varför revolution I Egypten? Per Björklunds vältajmade bok Arvet efter Mubarak – Egyptens kamp för frihet med förord av Mattias Gardell är ett måste för den som vill förstå bakgrunden till och utvecklingen Läs mer…

Fackliga blockader är inte utpressning

Fackföreningar är ett sätt för de svaga att bli starkare. När man inte klarar sig själv sluter man sig samman för att bättre kunna kräva sin rätt. Detta är en nödvändighet i en demokrati, oavsett ekonomiskt system, för det kommer Läs mer…

Alla har rätt att vara med i facket

Fackföreningar är en organisation för arbetare eller tjänstemän som ska ta tillvar aderas intressen som varande arbetare och/eller tjänstmän. Det ska vara en intresseorganisation i klassens tjänst, i arbetarklassens tjänst om det är en arbetarfackförening. Det ska inte vara en Läs mer…

Skilj LO från socialdemokraterna

Det permanenta och formella bandet som finns mellan arbetarnas fackliga organisation LO och det socialdemokratiska partiet bör lösas upp. LO bör förvandlas till en organisation där enbart medlemmarna har inflytande och där inget parti kan vara med och bestämma direkt. Läs mer…

Först förföljde de kommunisterna…

Dikt av den antinazistiske prästen Martin Niemöller: Först förföljde de kommunisterna, men jag protesterade inte för jag var inte kommunist. Sedan förföljde de fackföreningsfolket, men jag protesterade inte för jag var inte fackföreningsman. Sedan förföljde de judarna och zigenarna, men Läs mer…