Det er krisetider!

Regjeringens forslag til statsbudsjett avspeiler på ingen måte at Norge er på full fart inn i krisetider. Her finnes det ikke spor av tiltak mot bråbrems i boligbygging, kraftig renteøkning, og en bølge av oppsigelser på gang i byggebransjen. Mye av dette var under utvikling allerede i august, og det er sterkt kritikkverdig at det framlegges et budsjett preget av ”business as usual”.

Nå blir det mange ledige hender, og dermed burde det være full satsing på viktige offentlige oppgaver, kraftig styrking av kommuneøkonomien, satsing på sosial boligbygging, skikkelig jernbaneoffensiv og krafttak i utdanning og forskning. Med et lite unntak for en viss påplussing på jernbane er dette et budsjett som er helt uegnet til å møte de svære utfordringene som arbeids- og næringsliv nå står overfor. Sånn sett står budsjettet i stil med den passiviteten regjeringen fortsatt viser overfor Norges Banks høyrentepolitikk.

Det er ikke sant når det hevdes at budsjettet vil styrke kommunene i forhold til det kommuneopplegget som ble varslet i mai. Påstanden hviler på at man ikke tar hensyn til at kommunenes kostnader har økt i mellomtiden. Dette er desto verre når budsjettforslagets skatteanslag ikke tar høyde for at vi går inn i tider med sterk økning i arbeidsløsheten.

2009 burde ha vært året for å bruke mye mer av oppsparte oljeinntekter enn den såkalte handlingsregelen legger opp til. I stedet satser regjeringen fortsatt på å la de internasjonale finansmarkedene forvalte Norges sparepenger. I årene 2006-2008 har regjeringen brukt 21,6 milliarder mindre enn handlingsregelen tilsier, og offentlig sektor har hele tiden tapt terreng i forhold til privat sektor. I 2009 skal det brukes nøyaktig like mye som handlingsregelen foreskriver.

Pakken til rehabilitering av skolebygg virket imponerende da den ble presentert som 15 nye milliarder, men den dreier seg om et rentefritt lån på 2 milliarder i 2009, og den vil koste staten 62 millioner kroner i dette statsbudsjettet. Når boligbyggingen går ned med 20 000 boliger, er regjeringens svar 1000 flere studentboliger – som også står i stampe på grunn av for trange kostnadsrammer.

Og det aller verste: Ingen initiativ for å få politisk styring med rentenivået i Norge. Norges Bank skal få fortsette sin høyrentepolitikk uten at finansministeren gjør noe med det.

Rödt

Texten ursprungligen publicerad på Rötts hemsida.

Intressant?
Media: DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB7, DB8,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements