Krisen ur ett finlandsvenskt perspektiv

Den borgerliga tidningen Huvudstadsbladet tycker att ingen borde vara överraskad av krisen. Varningsignaler har funnits länge och olika ekonomer, kapitalister och politiker har uttalat varningar och spridit oroade kommentarer och förutsägelser:

Ingen borde ha överraskats av krisen. Då IT-bubblan sprack efter millennieskiftet, inte minst efter Enrons konkurs, stod det klart att finansvärlden spelade med höga insatser.

Talrika alarmrapporter publicerades efter år 2000, flera i populariserad form. Kapitalismkritikern Kavaljit Singh varnade år 2001 i Finansbomben för faran med komplicerade derivatinstrument och en finansmarknad som växer okontrollerat.

Avhoppade bankiren Philip Augar visade i The Greed Merchants (Girighetens handelsmän) precis hur investeringsbankerna utnyttjade bristen på reglering på ett sätt som medförde fara för hela banksystemet.

Miljardären George Soros avslöjade redan 1998 i Den globala kapitalismens kris hur han blev rik på att utnyttja brister i systemet. Han varnade för ”marknadsfundamentalismen”, den blinda tilltron till att en oreglerad marknad fungerar bäst. Soros pekade på systemriskerna.

Vidare kritiserar tidningen den oreglerade marknaden, nyliberalismen:

Alla varningar till trots förespråkade den amerikanska regeringen (och senator John McCain) så sent som för ett år sedan maximal frihet och minimal reglering på finansmarknaden. Vissa länder, som Island och Irland, skapade en nationell framgångsstrategi byggd på en överdimensionerad, experimenterande finanssektor.

Den oreglerade finansmarknadens kritiker stämplades som olyckskorpar både i USA och Europa.

När krisen nu är ett faktum är USA:s finansminister Henry Paulson överraskad, liksom George W Bush. Liksom Storbritanniens premiärminister Gordon Brown och många fler.

Alla valde förut att blunda för riskerna.

Det står samtidigt klart att finanskrisen inte drabbat eller kommer att drabba Finland något nämnvärt. Trots detta ställer den finska regeringen upp på EU:s stabiliserande åtgärder.

Intressant?
Mer i finsk media: HBL1, HBL2, HBL3, HBL4, HS1, HS2, HS3, HS4, VB1, VB2,
Svenska media: SVD1, SVD2, DN1, DN2, DN3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements