Kan klassaspekten förklara varför högerextremister är våldsammare?

Rapporten från Brå och Säpo som jag skrivit om två gånger tidigare visar på ett klart och tydligt sätt hur högerextremister är farliga för vanliga medborgare och samhället, medan vänsterextremister i stort sett bara utövar våld gentemot nazister och poliser (det senare försvinner dock i stort sett om Göteborg 2001 tas bort från siffrorna). I en kommentar till ett av de tidigare inläggen om rapporten menade en person att det kanske kunde vara så att högerextremisters betyldigt större våld kan förklaras med klassaspekten. Detta då det rä ett välkänt faktum att arbetarklassen begår fler brott än medelklassen, småborgare och överklass.

Den som skrev kommentaren lutade sig på följande kommentar i rapporten där det antyds att nazister och högerextremister oftare är från arbetarklassen än vänsterextremister (s. 107):

En annan som jobbar inom socialtjänsten säger sig se att ”den gamla fördomen om att det är medelklassens barn i vänstergrupperingarna och underklassens barn i högergrupperingarna hela tiden bekräftas.” Något som också bekräftas av en socialarbetare: ”Här på orten verkar det vara så att ungdomarna på vänstersidan främst kommer från medelklassen. Vi har också flera fall där offentliga personer från orten har barn som har varit med i vissa aktioner.”

Men dessa påståenden från ett par personer är inte något bevis på någonting, men det finns flera påståenden som kanske kan klarlägga det hela:

En av socialassistenterna i Staden säger: ”Det finns generella skillnader mellan höger- och vänstersidorna. Inom vänstern är de välutbildade och nyfikna. De har snokat runt mycket och lärt sig massor om samhället. De har stort stöd hemifrån för vad de gör. På högersidan finns det ofta separerade föräldrar, ingen närvarande pappa. De är lämnade på ett helt annat sätt. De är ensamma, övergivna och lätta att fånga upp. De har inte stöd hemifrån, tvärtom så är det ofta mycket jobbigt för föräldrarna.”

Jag kan inte säga att jag personligen delar uppfattningen att vänsteraktivister i de autonoma grupperna generellt kommer från medelklassen, eller att nazisterna kommer från arbetarklassen rent allmänt. Det jag kan konstatera från den kännedom och kontakt jag haft med nazister och högerextremister är att de oftare kommer från problematiska familjer och har haft en barndom präglad av sociala problem. Detta är nu inte något okä nt i vänstern heller, men verkar vara vanligare hos högerextremister.

Sociala problem är vanligare i arbetarklassen än i medel- och överklass. På samma sätt är kriminaliteten högre hos arbetarklassen än hos andra sociala grupper och kriminaliteten hos nazister är högre. Dessutom är andelen kvinnor bland högerextremisterna mycket lägre än hos vänstern och brottsligheten hos män är högre än hos kvinnor.

Så, ja, jag tror att det finns en överrepresentation av arbetare bland högerextremister (det kan man också se på var de får röster) och att detta till viss del kan förklara en högre generell brottslighet. Även den låga andelen kvinnor och den höga andelen personer med sociala problem av olika art bland nazisterna kan säkerligen förklara en del.

Men det kan inte förklara varför homosexuella, muslimer och invandrare är så stor andel av offren för högerextremt våld. Detta kan bara förklara utifrån ideologin. Ideologin är alltså en mycket stor drivkraft när det gäller det högerextrema våldet. Förmodligen den helt avgörande faktorn för det mesta. Så, nej, klassaspekten kan nog bara förklara en liten del av högerextremisters våld och brottslighet.

Intressant?
Bloggat: Roya, Röda Malmö,
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, Sydsvenskan,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • TB

  Utan att ge mig in i sakfrågan måste det ifrågasättas vilken tilltro som kan sättas på en rapport som bygger på andrahandsuppgifter från intervjuade socialarbetare. Ur ett vetenskapligt och källkritiskt perspektiv är det beklagligt att den samhällsvetenskapliga forskningen inte lägger ribban på en högre nivå.

 • Anders F.

  Att bara ideologi kan förklara varför homosexuella, muslimer och invandrare skulle vara offer för högerextremt våld, det köper jag inte.
  Tolerans är egentligen mest ett ställningstagande bland utbildade, vilket förklarar varför det är mest missnöjda sossar som blir sverigedemokrater. Vänsterns ideologer, dvs. de med utbildning, identifierar sig med alla människor över ras- och religionsgränserna, men arbetarklassen i sig gör faktiskt inte det i någon högre utsträckning. Min erfarenhet är att där skämtas det friskt om ”bögar” och ”negrer” på ett väldigt politiskt inkorrekt sätt. Sen tror jag inte de flesta högerextrema är förmögna till någon koherent ideologi och de saknar oftast förmåga att argumentera för deras åsikter på ett vettigt sätt. Det som återstår är väl våld och marscher.

 • Anders_S

  Anders F: Förutom att du själv verkar nära en hel fördomar om arbetare så stämmer en del av det du skriver.

  Jag har arbetat i industrin i större delen av mitt liv, Unifos (numera Borealis), Skarvikshamnen, Becker-Galon, Saab, Pågens och fler ställen. Jag har aldrig stött på den typen av attityder du hävdar finns bland arbetare. Detta betyder inte att det int finns sådant, men du undervärdera arbetare och har fördomar om arbetare. Det är synd för det gör att man inte kan ta ditt inlägg som seriöst.

 • Själv har jag hört skämt om svarta och homosexuella både bland arbetare och Stureplansstekare. Rasism är ett samhällsproblem, inte ett klassproblem. Sedan tror jag Stureplansstekaren har närmare till ett litet paket med abstrakta värderingar när SIFO ringer än många arbetare har. Dock finns ofta mkt liten koppling mellan detta abstrakta paket värderingar och praktisk handling.

 • Patrik

  Väl skrivet och argumenterat Svensson.

  Vad jag har upptäckt, som en genomgående röd tråd, i diskussioner rörande det här ämnet är att de argumenterande väldigt snabbt driver över inpå de klassiska argumentationsfelen. Främst det där man istället för att bemöta kritiken med den egna sidan är snabb med att peka finger på den andra.
  I den här situationen gäller det inte att fastställa vilken av grupper som är mest våldsam, utan hur vi ska ta itu med våldet. Eftersom detta våld nu har visat sig så uppenbart olika i både grund och effekt, är det enda rimliga att skilja dessa grupper åt och diskutera problemen var för sig.

  Övrigt anser jag att våld mot poliser i allra högst grad är ett hot mot samhället, även om det inte är lika direkt som det riktat mot medborgarna. Att angripa vårat rättsväsende i hopp om att tvinga igenom sina egna åsikter är ett beteende som inte kan tolereras.
  Vidare anser jag att en grupps vilja att utföra våld, eller hot om våld, mot en annan för att stoppa deras politiska åsikter är något som aldrig kan accepteras. Det är ett hot mot demokratin på den mest grundläggande nivån, och är något som måste bekämpas.
  Vi för fram våra åsikter och våran vilja med hjälp av våra rätt att rösta och våran rätt att uttrycka oss.

  Mvh
  Patrik

 • calle

  Mer centralt för förklaring av våldets förekomst är nog ändå att våldet som princip hyllas av högerextremisterna. Enligt traditionell nazistisk ideologi är KRIGET människans sanna natur och något eftersträvansvärt. Principen är självuppfyllande. Om motståndet faller undan är det ett bevis på deras egen styrka och fiendens underlägsenhet. Vid motstånd uppnår de målet med deras ideologi.
  Det krävs mycket medveten förvrängning av verkligheten för att bortse från denna skillnad mellan vänster och höger.
  Anabola skinnhuvuden mot välmenande barn till 68-vänstern är en förklaring som till viss del passade i början av 90-talet. Idag har medelklassens rötägg tagit ledningen över nazismen i Sverige och motståndet har större bredd idag. Att polis och sociala myndigheter vidmakthåller sin 90-tals analys har säkert flera förklaringar. En konkret orsak är säkert det faktum att de nassar som torskar oftast är kanonmat från underklassen och att de från motståndssidan som uttalar sig till press och deltar i samordningsmöten ofta har en intellektuell framtoning.

 • Gustav H

  Med skolåren i hyfsat färskt minne kan jag ju säga att jag aldrig någonsin mötte några som lutade åt det organiserat rasistiska hållet där, som inte samtidigt hade hyfsat svårt för sig med mycket av skolarbetet, mer eller mindre kaotiska hemförhållanden, samt ”arbetarbakgrund” eller hur man nu skall beskriva det. Alla tre faktorer med en del gemensamma beröringspunkter, och som du skrivit om tidigare i bloggen ett otal gånger när det talats om hur arbetarklassen är förfördelad på olika sätt.

  Kamrater med vänstervärderingar i den åldern hade mer blandade hemförhållanden även om många helt visst hade högutbildade föräldrar.

  Sen tror jag att rasism och fördomar om homosexuella yttrar sig på olika sätt beroende på hur ens uppväxtförhållanden sett ut, men att det inte behöver skilja så mycket i faktiska åsikter. Det vill säga att ungdomar med arbetarbakgrund inte på samma sätt får lära sig hemma att hålla yttranden i schack och att ungdomar i ”borgerliga” hem då snarare fostras till att klä sina fördomar i annan språkdräkt och hålla dem mellan skål och vägg.

 • Adoremus

  Anders, är verkligen ”högerextremister” våldsammare? Vilka förstörde Göteborg vid upploppen 2001?

 • Anders_S

  Adoremus: Precis som du vet, så gör vänsterextremister en del dumheter också. Du vet också att jag är motståndare till dessa och att jag aktivt agerar för att stoppa dem.

  Det som hände i Göteborg 2001 är mycket mer komplicerat äna tt säga att vänsterextremister förströde staden. Faktum är att just Göteborg 2001 står för cirka 20-25 % av vänsterns misstänkta politiska brott i den nu aktuella rapporten. Utan den extraordinär ahändelsen blir högerextremas politisk våld betydligt större än vänsterns. Du vet också att jag vänt mig mot mig förstörelsen av Avenyn i Göteborg år 2001. Och du vet ju också vems bror som var asnvarig polis vid en del av händelserna då.

 • Pingback: Stockholmsvänstern » Lyckas man inte se skillnad på höger och vänstervåld behöver man nog nya glasögon.()

 • Adoremus

  Anders:
  Har du i sammanhanget räknat med alla demonstrationer som störts av vänsterextremister?(Politiskt våld innebär väl att man misshandlas genom att få ruttna ägg eller colaburkar över sig etc?) Minns du att du berättade för mig hur ”du instruerade Reclaim The Streetare”, är det inte just den sortens folk som stryper den så kallade demokratin? Är det märkligt att demokrati inte betyder något annat än åsiktsförtryck?

 • JörgenL

  Jag skulle nog hävda att högerextremismens hat mot allt som är ”onormalt” i deras ögon oftare har en rimligare förklaring baserat på psykologiska grunder än ideologiska.

  En stor del av högerextremisterna rekryteras som många redan nämnt ur en grupp som kan kännetecknas som ”losers”, individer som i resten av samhällets ögon är i vid mening misslyckade. Dessa attraheras av möjligheten att ”bli någon”, även om det bara är i en grupp som står utanför samhället, och de har ett desperat behov av att hitta någon som de kan känna sig ”stå över”, någon att definiera sig själva som ”bättre än”.

  Jag tror att det för huvuddelen av i vart fall högerextremister, (och även en del vänster-dito), det är mekanismer som dessa som styr mera än ideologier när det gäller att gå med i sådana rörelser.

  Det obehagliga är att det finns ideologer bakom som utnyttjar just de här mekanismerna till att bygga organisationer och som konverterar den här frustrationen över att vara misslyckad och utanför till ideologi.

 • Anders_S

  Adoremus: Finns det misstankar om brott, bör dessa vara med i Säpo/Brås siffror. Och jag anser inte att det är odemokratiskt att stör andras möten genom att överrösta dem. Det är en princip som är väl så demokratisk och som används exempelvis i engelska parlamanetet.

  När det gälelr att kasta saker, som flaskor, burkar, ägg etc så tycker jag inte det är vettigt vid våra motdemonstrationer mot nazistiska och rasistiska demonstrationer. det kan finns tilläfllen när äggkastning kan ses som en lämplig symbolhandling vid protester, precis som tårtning.

 • Adoremus

  Bra att du tar avstånd från vänsterextremism, förmodligen då sådana här tilltag?
  http://afa-goteborg.antifa.se/index.php?subaction=showfull&id=1243454045&archive=&start_from=&ucat=1&

 • Pingback: Vänsterextremisters och högerexxtremisters våld är inte jämförbart | Svensson()

 • Pingback: Varför man inte kan ha en dialog med Säpo 2 | Mullvaden()

 • Pingback: Högerextremt våld är ett problem - muslimskt våld är det inte | Svensson()

 • Pingback: Det här med politiskt våld | Svensson()