Mörtstedt – spekulationer, nolltaxering och fastighetskrasch

Sten Mörtstedt föddes 1940 i en relativt välbärgad familj. Man ägde en kemtvättkedja och dessutom fastigheter i bland annat Ronneby. Hans föräldrar skiljde sig och han växte upp hos mamman i Ronneby. Hon, Inez Mörtstedt, var en framgångsrik lokal fastighetsägare med bolaget Flygbostäder.

Efter utbildningen så arbetade Sten Mörtstedt på Handelsbanken där han gjorde ett aktieklipp. Han sade upp sig och började med privata fastighetsaffärer på 1960-talet tillsammans med Carl-Erik Schlyter, en delägare i bolaget Kol & Koks (sedermera Beijerinvest). En av affärsideérna var att sälja så kallade andelslägenheter, en typ av bostäder som idag kallas för ägarlägenheter, i nyrenoverade fastigheter. I slutet av 1960-talet blev Mörtstedt VD i moderns fastighetsbolag i Ronneby som fått problem. Han sålde alla fastigheterna i Ronneby och började ett samarbete med Herbert Ahnestam och dennes bolag Hyreshus i Malmö AB. Dessa kompanjoner köpte nu upp fastigheter i Stockholm och omvandlade lägenheterna till andelslägenheter.

1970 avled Schlyter och Mörtstedt avvecklade också sitt samarbete med Ahnestam. Han satsade på snabba spekulationsaffärer i spåren på en minskad reglering av fastighetsmarknaden. Det var affärer av samma typ som de Adam Backström sysslade med. I dessa affärer tjänade Mörtstedt en hel del pengar som sedan investerades i andra verksamheter, både i långsiktigt fastighetsägande med hjälp av Flygbostäder som bytte namn till Citadellet vid denna tid, såväl som industriell verksamhet. En del av de korta affärerna gjordes ihop med Holger Johnzon och Hans Åkerlund, två andra välkända spekulanter i fastigheter.

Citadllet köpte under 1970-talet upp en rad mindre industrier som ett led i en diversifiering av verksamheten. 1977 flyttade Sten Mörtstedt till England och han hävdade att det inte var av skatteskäl. Det kan mycket väl stämma då han skattat för mycket små eller inga inkomster åren innan flytten. Han var de allra sista åren en så kallad nolltaxerare, dvs redovisade inga inkomster trots omfattande fastighetsaffärer och fastighetsägande. Det hela kom emellertid att leda till en långvarig och infekterad strid med svenska skattemyndigheter om var han skulle betala sin skatt. Han bodde ju i England, men bedrev verksamhet i Sverige.

I början av 1980-talet hade dock Mörtstedt också byggt upp en liten industrigrupp i Storbritannien inklusive bolagen Soda Stream och Concita. Under samma tid ombildades också Mörtstedts intressen i Sverige. Citadellet delades 1979-80 upp i flera bolag. Industri- och handelsrörelsen fördes till bolaget Parcon, finansverksamheten till Parlamentet och fastighetsverksamheten behölls i Citadellet.

Citadellet hade vid denna tid växt till ett av Sveriges större fastighetsbolag, bland annat genom köpen av Luma-fabriken i Hammarbyhamnen och Åhlens-fastigheten på söder i Stockholm (hörnet Ringvägen/Götgatan) vid mitten av 1970-talet. 1981 börsintroducerades Citadellet och därefter ett flertal andra bolag i koncernen, Comcept, Nils Weibull, Citarent, Parcon och Parlamentet. Via de tre huvudbolagen Citadellet, Parcon och Parlamentet kontrollerade familjen Mörtstedt effektivt de olika bolagen. Till chef i Citadellet utsågs Henry Klotz, som fortfarande finns med Mörtstedt i dennes brittiska affärer.

1986 hade fletalet av de nämnda Mörtstedtbolagen försvunnit från börsen (ex. Citadellet, Parlamentet) eller blivit övertagna av andra dominerande ägare (ex. Parcon, Comcept, Citarent) och familjens verksamhet i stor utsträckning flyttats till Storbritannien där Sten Mörtstedt ju byggt upp en ny affärsverksamhet, tillsammans med sin bror Bengt Mörtstedt, med fastighetsbolaget CLS Holdings som central punkt i verskamheten under senare år. Citadellet köptes upp av Stockholms Badhus (från 1985 ägt av Beijerinvest och Anders Wall) och senare köptes hela paketet av försäkringbolaget Skandia. Efter Mörtstedts försäljning av Citadellet flyttade även brodern Bengt Mörtstedt till England.

I slutet av 1980-talet/början av 1990-talet blev Mörtstedt stor aktiägare i fastighetsbolaget Malmros. Ett äventyr som dock slutade i konkurs i fastighetskrisen i början av 1990-talet och dessutom i en ny fejd med svenska skattemyndigheter.

Under åren 2006 och 2007 skaffade sig Mörtstedt via bolaget CLS Holdings diverse intressen i Sverige, förutom fastigheter också delägarskap (via dotterbolaget Endicott Sweden) i andra fastighetsbolag som Catena, IT-bolag som Lunarstorm och elektronikföretag som Note samt i finansbolaget HQ. Bland annat ägde CLS Holding fastigheter i Lövgärdet i Göteborg där man agerade på ungefär samma sätt om andra nutida utländska fastighetsspekulanter som Bovista och Newsec. Dessa fastigheter är numera sålda till Stena Fastigheter. Catena kontrolleras tillsammans med Erik Selin.

Numera verkar Sten Mörtstedt själv bo i St Moritz i Schweiz men äga privata fastigheter även i Skurup och Falsterbo (i alla fall var detta fallet år 2007).

Läs mer: FV, AV1, 2, 3, 4, RT, FSVE1, 2, 3, Finanskvinnans funderingar, DN1, 2, Ny Teknik, EX, Fastighetsaktien1, 2, E24, HD, Sydsvenskan1, 2, Resumé, DPS, SVD, Newsdesk, AB, Globalrealestate, FT, IBtimes, Forbes, Allbusiness, DM, Journalisten,

Andra källor:
Gustaf Olivecrona, Spekulanterna, 1984
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten, 1986

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , Bostadspolitik,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,