Inte bara ungdomsoroligheter bakom bilbränderna i Göteborg

Jag har förut skrivit att gangsters förmodligen utnyttjar ungdomsoroligheterna i Göteborg och hotar och skrämmer konkurrenter och offer. Bombattentatet i Svartedalen i Biskopsgården bör exempelvis ha varit en gangstergrej. Men det är inte bara gangsters. Även andra människor passar på. En av bilbränderna i Backa har till exempel visat sig vara ett försök till försäkringsbedrägeri. Det kan säkerrt vara fler bränder som är försäkringsbedrägerier.

Det har varit 45 bilbränder i Göteborg de senaste tre veckorna. Ungdomarna i Backa, där oroligheterna startade menar att det var polistrakasserier som satte igång det hela. Och det tror jag mycket väl kan var sant. Men det finns förstås andra bakomliggande orsaker också. Vilket bl.a. polisen anser. Arbetslöshet, inget framtidshopp, hopplöshet, sysslolöshet, orättvisor osv. Det enda som innebär att det hela kan åtgärdas på sikt är ökade sociala insatser, fler jobb, satsningar på skola, förskola och fritidsverksamhet.

Efter tre veckor har stockholmstidningarna till slut börjat uppmärksamma det hela. men det blir ofta lite fel när de rapporterar. Att kalla en av Sveriges största öar för en stadsdel i Göteborg är ungefär lika begåvat som att kalla Värmdö för en stadsdel i Stockholm. I motsats till Värmdö som ju inte ligger i Stockholms stad ligger visserligen Hisingen i Göteborg. Men stora delar av Hisingen är ren landsbygd och det finns en mängd stadsdelar på Hisingen. Som Backa, Biskopsgården (som alltså ligger på Hisingen och inte nån annan stans), Brämaregården, Tolered, Kärrdalen, Sannegården, Kyrkbyn och många fler. Dessutom finns det flera administrativa områden, så kallade stadsdelsnämnder. som oftast omfattar flera stadsdelar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • TB

    ”Det enda som innebär att det hela kan åtgärdas på sikt är ökade sociala insatser, fler jobb, satsningar på skola, förskola och fritidsverksamhet.”

    En viktig faktor som glöms här är föräldraansvaret. Om jag förstår det rätt är många av de inblandade unga personer som inte uppnått myndig ålder. Att också föräldrarna har ett ansvar här är otvivelaktigt och fundamentalt.

  • Anders_S

    Det är klart att föräldrarna har ansvar för de personer som är under 18 år. Men ganska många är äldre än så. Men oavsett det är det samhället som har möjligheter att genom satsningar på fritidsverkamshet, skolor osv kan förebygga en eskalering av det hela. Kommunen och andra myndigheter i Göteborg jobbar bra med detta. I de områden där det startade är det ganska lugnt och istället har det hänt i andra stadsdelar.

  • Pingback: Lögner och fantasier om Göteborgs förorter i Aftonbladet | Svensson()

  • Pingback: Försäkringsbedrägerier ofta bakom bilbränder | Svensson()