Bilbränder, bilbränder – vad kan man göra?

Varje natt bränns det bilar i någon av Göteborgs förorter. Jag tror att flertalet av bränderna orsakas av ungdomar/ungdomsgäng, men förmodligen inte alla. En del bränder är säkert uppgörelser inom kriminella miljöer, hot eller liknande saker. Vad som är var är förmodligen något vi aldrig får reda på. Just nu verkar det vara flest bränder i Biskopsgården, men även i Kortedala och Bergsjön tycks det ha brunnit.

Det är inte lätt att åtgärda sånt här på kort tid, för det viktiga för att förhindra ungdomsoroligheter är att adressera orsakerna till att det händer. Orsakerna har jag skrivit om flera gånger, polistrakasserier, sysslolöshet, arbetslöshet och avsaknad av framtidshopp bland annat. Kommunenn har börjat avhjälpa sysslolöshet och arbetslöshet genom att ge ungdomar jobb i olika kommunala bolag. Det är en del av den satsning som kommunen har haft länge, Ung & Trygg. Men det är en tillfällig lösning som bara hjälper vissa individer. Permanenta lösningar måste till och då krävs satsningar på fler fritidsgårdar, med verksamhet som är uppbyggd på samma sätt som verksamheten på Mixgården. Mixgården ligger i en stadsdel, Hammarkullen, som inte haft några ungdomsoroligheter och jag är säker på att deras verksamhet spelat stor roll för detta.

Nedskärningar och besparingar inom förskola, skola och ungdomsverksamhet i de olika förorterna måste dessutom stoppas och förvandlas till ökade satsningar istället. Det behövs både för att stoppa gängens tillväxt och grövre kriminalitet som för att förebygga ungdomsupplopp och social oro. Satsningar på våra ungdomar och barn innebär mindre och färre problem i framtiden.

Men inte ens detta räcker. Det behövs jobb, arbeten. Det krävs statliga satsningar för att ställa om bilindustrin till miljövänlig produktion. Elbilar, spårvagnar och tåg . För att detta ska vara möjligt krävs naturligtvis också satsningar på kollektivtrafik istället för biltrafikleder. Om det finns gott om arbeten minskar hopplösheten och framtidstron ökar. Därför är det bra om staten kan göra satsningar på kollektiva transportmedel och en omställning av bilindustrin till miljövänlig produktion. Det skapar arbeten och framtidshopp.

När det gäller polisen har dess precis som kommunen börjat med åtgärder för att förbättra läget. Man tycks uppföra sig bättre, inte agera så aggressivt och i förväg mot ”misstänkta” som faktiskt oftast är oskyldiga. I en del områden har man också, tillsammans med socialtjänsten, påbörjat en uppsökand verksmahet med samtal med föräldrar till ungdomar som polisen och socialtjänsten misstänker tillhör de stökiga. Detta är bra åtgärder som kan verka förtroendeskapande, vilket är bra då förtroende skapar delaktighet, tro på samhället och ökat framtidshopp. Dessutom stärks den sociala kontrollen genom att föräldrarna får stöd i sin föräldraroll från polisen och sociala myndigheter.

För en sak är klar, det är inte okej att bränna folks bilar, inte okej att angripa brandkåren, inte okej och dessutom inte heller meningsfullt om man vill förändra. Det finns bätte sätt att arbeta på om man vill ha förändring. Det har bland annat ungdomarna i Hammarkullen visat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anders_S

  Följ kommentarsreglerna. Påstå inte att jag tycker något som jag inte tycker. Förhåll er till texten jag har skrivit, inte till hur ni själva skulle vilja ha frågeställningen. I det senare fallet får ni skriva på en egen blogg eller insändarsida.

  http://www.zaramis.nu/blog/kommentarsregler/

 • Chris

  Anders, en del av vad du säger är bra. Ökade resurser i utsatta områden, satsningar på jobb osv. Annat är, ursäkta uttrycket, ”rena löjan”. Att Polisen som helhet skulle lägga tid på att onödigtvis ”trakassera” oskyldiga ungdomar är befängt. Jag förnekar inte att enskilda polismän kan ägna sig åt missriktad rasprofilering eller trakasserier, men som grupp betecknat är det inte så, inte på långa vägar. Både du och jag vet att man gärna lyfter fram sin egen sida i ett resonemang, så innan du svarar: jag är inte polis, men har mycket god insyn i deras arbete och metoder.

  Lika lite som att det är OK att kasta sten på Brandmän,eller Socialarbetare, eller Väktare, eller din farmor, är det OK att göra detsamma mot Poliser.

  Problemet kvarstår. Att lagföra ett mindre antal ungdomar och unga vuxna, flertalet med invandrarbakgrund, som är fullständigt snett ute i sin tillvaro, utan att på kuppen misstänkligöra den stora majoriteten oskyldiga, eller utsätta de sistnämnda för oskäliga hinder i sin vardag. Ingen lätt uppgift, men den kräver ibland att man gör insatser som individen kan uppfatta som irriterande eller kränkande, utan egentlig grund annat än i de utsattas egon. Svensk lag gäller, även i Backa, Rosengård eller Tynnered. Och den lagen ger Polis och vissa andra myndigheter rätt att under särskilda omständigheter inkräkta med eller utan våld i den enskildes vardag. Så är det i alla demokratiska samhällen.

  Poängen är, som sagt, att i vårt demokratiskt fungerande samhälle, är vare sig förespeglade trakasserier, arbetslöshet, sysslolöshet eller något annat, några ursäkter för ligistbeteende i form av våld och bränder, oavsett vem de är riktade mot eller drabbar. Tiotusentals andra unga kan säkert skriva under på att de UPPLEVER tristess och annat, men DE tar inte till extrema medel för det.

  Om det finns en lösning, bygger den på samverkan mellan myndigheter och hederliga invånare i utsata områden och samhället i stort. De individer och grupperingar som är skyldiga till brott, skall givetvis gripas och lagföras. Men man behöver också, som du så klokt påpekar satsa extra medel på att bygga ut sociala verksamheter och jobbmöjligheter. Det ena blir verkningslöst utan det andra.

 • Anders_S

  Chris: Jag har aldrig påstått att alla poliser skulletrakassera ungdomar hela tiden. Så varför ägnar du tid åt att argumentera mot något jag inte hävdar?

  Inte heller har jag påstått att det är okej att kasta sten på polsien. Var har du fått det ifrån?

  Varför kan du (gäller även andra) inte läsa vad det står istället för att hitta på saker som jag inte tycker och sen argumentera mot dem. Det är grymt tröttsamt och onekligen lite löjligt. Argumentera istället kring det jag skriver (vilket du ju tycker är bra alltsammans, för alla dina invändingar gäller saker jag inte skrivit)

  SLutligen. Det handlar inte om invandrarungdomar utan om arbetarklassungdomar. Det handlar delvis om ungdomar som är barn till invandrare, men inte är invandrare själva. Men framförallt i Backa och Tynnered är inslaget av ”svenne”-ungdomar relativt stort. Hur det ser ut i just de grupperna som varit inblandade i bråken kan jag dock inte säga. Men befolkningen i de stadsdelarna är trots allt svennedominerad.

  http://www.zaramis.nu/blog/2009/08/30/de-stokigaste-stadsdelarna-har-vit-arbetarklassbefolkning/

 • Pingback: Gangstergäng utnytthar det oroliga läget | Svensson()

 • Pingback: Inte bara ungdomsoroligheter bakom bilbränderna i Göteborg | Svensson()

 • Pingback: Lögner och fantasier om Göteborgs förorter i Aftonbladet | Svensson()

 • Pingback: Vad spelar det för roll? | Svensson()

 • Pingback: Nya bilbränder den gångna natten | Svensson()

 • Pingback: Stökig natt i Backa | Svensson()