Ökande klassklyftor i skolan

Skillnaderna inom den svenska skolan ökar enligt DN. Det går allt sämre för arbetarklassbarn och allt bättre för medelklassens och överklassens barn. Enligt DN har skolorna i Stockholm lyckats bäst, där har genomsnittsbetygen höjt för barn från alla sociala klasser menar man.

Men den betygshöjningen är nog en schimär, då det det visat sig att det både funnits rena oegentligheter vid en del privatskolor (skolan i Uppsala är säkerligen inte ensam) och att betygssystemet och skolpolitiken lett till ett tryck uppåt när det gäller betygen utan att det motsvaras av förbättrade kunskaper. Ökningen i betygen behöver alltså inte på något sätt motsvara en reell kunskapsökning.

Att klassklyftorna i skolsystemet ökar kan säkerligen kopplas till utvecklingen mot allt fler privata skolor med segregation av elever som en följd. Vidare spelar säkerligen specialklasserna, de så kallade elitklasserna, för medelklassens och överklassens barn en roll i sammanhanget. När skolan blir klassuppdelad ökar alltså orättvisorna. Orättvisorna blir på så sätt en följd av privatiseringar och nedskärningar i offentlig sektor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements