Bikerintressen registrerar parti

Svenska bikerintressen har lyckats samla ihop de 1 500 namn som krävs för att registrera ett parti. Det behövs inte för att kunna ställa upp i val, men det behövs för att kunna skydda namnen på valsedlarna. Namnet på partiet är Frihetspartiet och i styrelsen sitter bland annat Peter Schjerva, som står bakom nättidningen Payback som utger sig för att företräda bikerkulturen. Payback ges ut av organisationen Abate som företräder bikerintressen:

Handlingsplan för ett normaliserat samhällsklimat gentemot hojåkare

1. Styrelsen har till uppgift att sammanföra all relevant information och dokumentation om trakassering och förföljelse till ett arkiv samt att vidaresända klagomål till rätt myndighetsinstans.

2. ABATE-Kontakten. Press-info i form utav ett nyhetsbrev utsänt var eller varannan månad. Brevet skall bl a innehålla nyheter, information om trakasserier samt bemötande av lögnaktiga politiska utspel rörande mc-världen. Enstaka händelser och trakasserier måste snabbt kunna bemötas via utskick av press- meddelande till de största tidningarna, nyhetsbyråerna samt till våra egna politiska och massmediala kontakter. Till de sistnämnda så de snabbt erhåller information och på sitt håll kan ta nödvändiga kontakter och vidtaga lämpliga åtgärder för vår sak.

3. Bygga upp ett kontaktnät av jurister, journalister samt politiker som delar våra värderingar så att de med sin kompetens, i frågor som kräver yrkeserfarenhet, kan föra våra talan och driva vår kamp.

4. ABATE skall söka och vidaresända information till massmedia och politiska partier, intresseorganisationer m fl för att ge korrekt information före eventuella lagändringar träder i kraft samt för att förhindra att eventuella missförstånd och missförhållanden får stå oemotsagda och därigenom framstå såsom sanningar.

5. ABATE skall genom kontakter med media och politiker påtala och bilda opinion emot alla övertramp från polis, myndigheter samt medias sida. ABATE skall härvid verka för att få en mer nyanserad bild att träda fram i offentligheten och därigenom på lång sikt förbättra samhällsklimatet för hojåkare.

6. ABATE skall genom direkta åtgärder riktade mot allmänhet, media och politiker för- ändra samt avdramatisera deras bild av hojåkare och visa att vi är vanliga människor med ett hoj intresse. Förändrar vi allmänhetens syn på oss krossar vi därigenom polisens, politikernas och medias möjligheter att genomföra olagliga aktioner och bedriva smuts- kastningskampanjer gentemot hojåkare, på det att de inte längre har stöd för detta i den folkliga opinionen.

Kriterier för ABATE Sverige

ABATE skall kämpa för rätten att: – Köra mc – Bygga mc – Vara medlem av en mc-klubb – Inneha och vistas i ett klubbhus – Gå på fester och mc-evenemang utan att bli trakasserad och förföljd. – Få välja den livsstil var och en önskar.

ABATE skall kämpa mot: – Olagliga kroppsvisiteringar, registreringar och legitimations kontroller. – Olaglig rums och telefonavlyssning. – All form av trakassering av hojåkare, deras vänner eller anhöriga.

Målsättning för ABATE Sverige

Att bli så många och därigenom så respekterade, att all form av trakassering och förföljelse av hojåkare och deras vänner och anhöriga, upphör.

Peter Schjerva skriver också på Newsmill. Frihetspartiet har liknande målsättningar som Abate. I Abate ingår en del av Sveriges ryggmärkesklubbar, som exempelvis Hawks MC, Lundens MC och Frontside MC från Göteborg, Särimner MC och No Name MC som finns i flera länder och i Danmark är klassad som en kriminell organisation med flera. I styrelsen för Frihetspartiet ingår också  två medlemmar i Hells Angels.

Hells Angels är en klubb/organisation där många medlemmar är kriminellt aktiva och det anses vara en kriminell sammanslutning, ett av de kriminella nätverken i Sverige. Bland annat har medlemmar i Hells Angels figurerat i samband med narkotikaaffärer, i samband med vägrån och godsstölder och i samband med mord. Räknar vi också med stödgrupperna för Hells Angels, Red & White Crew och Red Devils MC så ökar antalet brott som grupperingen figurerar i. Morden i Stora Höga hör dit liksom en del andra våldsbrott och narkotikabrott. Det troliga är väl dock att de två som ingår i Frihetspartiets styrelse inte har något generellt brottsligt leverne.

Frihetspartiets krav (eller ska vi kalla det för”bikerpartiet”) är en blandning av krav som kan höra hemma på vänsterkanten, men lika ofta på extremhögerkanten, bland libertarianer och extrem nyliberaler och krav som definitivt hör hemma på den högerextrema kanten.

Till de förstnämdna kraven hör sådant som en minskad poliskår och att tillåta narkotika för eget bruk, men även att man ska verka för de hemlösas rätt till bostad. Till de senare kraven hör sådant som kastrering av pedofiler och våldtäktsmän. Det är fullt möjligt att detta nya ”bikerparti” attraherar en del av dem som annars skulle rösta på Sverigedemokraterna (SD) och i så fall kan Frihetspartiets valdeltagande vara positivt och kanske bidra till att SD inte kommer in i riksdagen.

Frihetspartiet hävdar att man som parti varken är socialister eller pro-kapitalister. Men för mig framstår partiet (efter att ha läst igenom deras program och ståndpunkter) som ytterligare ett konservativt extremhögerparti som definitivt tar ställning för kapitalism i ekonomiska frågor och attityder.

Detta parti med namnet Frihetspartiet har inget samband med ett tidigare nazistiskt parti med samma namn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Mikael

  Tror icke att de kommer få några r??ster direkt. Dvs dom kommer inte att m?¶rkas alls.

  Mikael i Ballerup

  • Anders_S

   Mikael: Det är nog det troliga.

 • Pingback: Spyker Stoppas? | Jinges Web och Fotoblogg()

 • Ina

  Dom har redan ganska många väljare.
  Som också behövs skrivas ideligen, EN kriminell utgör inte en hel klubb eller grupp.
  Deras partiprogram liknar något helt annat än vad vi väljare är vana vid.
  Jag vill kunna skydda mig när jag är ute!
  Jag anser att behovs pröva barnbidraget är helt relevant.
  Lika lön för lika arbete.
  Lika så avskaffa rättigheterna till att byta identitet vid ex pedofil brott, mm mm.
  Banta ner polisen & omstrukturera, vilket INTE är samma sak som att få större tillgång & möjligheter till mera brottslighet.
  Att det sedan ingår ett sk biker program är bara bra.
  Vi behöver också ha folk som vågar sticka ut näsan & ta strid.
  För hur hade detta sett ut, om vi hade kommit från något annat land & blivit förföljda på ett sådant sätt som hoj folk utsätts för, DAGLIGEN!
  Både av media & rättsväsendet.
  Hets mot folk grupp är ju trots allt enligt lagen straffbart!
  Frihetspartiet har min röst & vi är en gedigen skara, som vet, hur det för en gångs skull skall röstas i år!
  Tack för ordet/ Ina