Heroinets väg till Sverige 2

Del 7 av 7 i serien Heroin

Huvuddelen av världens heroin kommer från Afghanistan. Landet är världen största opiumproducent och världens största odlingar av opievallmo finns i landet. 72% av Afghanistans opiumproduktion omvandlas till heroin inom landets gränser. Det anses finnas omkring 400 heroinlaboratorier i Afghanistan, 80 stycken av dem på gränsen mot Tadzjikistan. Ett annat land med stor opiumodling är Pakistan.

Från Afghanistan smugglas heroinet huvudsakligen via Iran och Turkiet. I Turkiet säljs till turkiska kriminella nätverk som sedan dominerar smugglingen till Europa tillsammans med olika nätverk på balkanhalvön, ofta med albansk ursprung. Även i Turkiet finnns heroinlabb. Så har det varit under mycket långt tid och oavsett var huvudkällan för opium funnits. Tidgare var landet också ett stort odlingsområde för opievallmo.

Via väl upparbetade smugglingsvägar norrut från Balkan tas heroinet sedan till Norden och till Nederländerna och Belgien. Det två senare länderna fungerar sen som distributionshubb för vidare smuggling till Spanien, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Det senare landet får dock större delen av sitt heroin direkt. Detta gäller troligen även Norden som ju har starka gangsternätverk med turkisk- och balkanbakgrund, som exempelvis Södertäljenätverket och Naserligan.

På Balkan och i Turkiet bytts heroin mot MDMA, amfetamin och kokain som smugglas tillbaka söderut och österut till Turkiet och den arabiska halvön.

En annan smugglingsväg som vuxit i betydelse är smuggling från Afghanistan via centralasiatiska länder som Tadzjikistan, Uzbekistan, Turkmenistan och Kazakhstan till Ryssland eller via Kaukasus till Turkiet.

Heroin till USA kommer till stor del från Mexico där opievallmo också odlas. En del smugglas dock direkt från Turkiet, Afghanistan och Pakistan.

Källor: Europol och deras olika rapporter om organiserad brottslighet och knarksmuggling, Francesco Forgione, Maffia på export, 2011

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Detta inlägg kan gärna läsas ihop med tidigare inlägg som handlar om samma sak. Det kan läsas både som en uppdatering och som en komplettering. Saker och ting i narkotikabranschen ändrar sig snabbt. De tidigare inläggen är: Knarkhandeln och Afghanistan, Heroinets väg till Sverige 1,

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Knarkhandeln och Afghanistan
Advertisements