Ungdomars droganvändning – ökar eller ökar inte?

Enligt Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (Can) så finns det inget som tyder på att ungdomars droganvändning ökar. Den uppfattningen kan man däremot få om man läser SVD:s artikel om missbruk av narkotikaklassade läkemedel. Det är möjligt att just bruket av sådant ökat, då utvecklingen av sådant bruk inte går att utläsa ur Can:s rapporter om ungdomars drogvanor. Bruk och missbruk av de flesta droger bland ungdomar ökar inte enligt Can:s rapport:

Andelen elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika minskade betydligt under 1970- och 1980-talen. År 1989 låg andelen som använt narkotika på sin lägsta nivå (3%), men ökade därefter kontinuerligt fram till år 2001 (ca 10%). Sedan dess sjönk andelen som använt narkotika fram till 2008. Men i de senaste undersökningarna har andelen ökat i årskurs 9 och 2010 var det nio respektive sju procent av pojkarna och flickorna som uppgav att de någon gång använt narkotika. I årets undersökning, liksom i tidigare undersökningar, var erfarenheten av narkotika påtagligt större i gymnasiet jämfört med eleverna i årskurs 9. Det var en större andel pojkar än flickor som prövat narkotika i gymnasiet (21 respektive 14% 2010).

Andelen elever som sniffat låg under flera år i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet stabil runt  sex procent (flickorna något lägre).  Men år  1995 hade andelen bland pojkarna ökat till tolv procent och därefter låg den kvar kring  tio procent i några år. Mellan  2000 och 2008 minskade värdena och uppgick då till fem procent av pojkarna och fyra av flickorna. Andelen ökade något 2009 bland pojkarna för att i årets undersökning vara fem procent bland pojkarna. Sniffning var ungefär lika ovanligt i gymnasiets år 2 som i årskurs 9. Där var det fem procent av pojkarna och tre av flickorna som uppgav att de sniffat. I 1993 års undersökning infördes ett antal frågor om dopning. Ytterst få av eleverna har rapporterat sådan erfarenhet. I 2004 års undersökning ändrades frågan om dopning för att enbart gälla användandet av anabola androgena steroider (AAS). Frågan är alltså inte helt jämförbar med tidigare år, men vi kan ändå konstatera att skillnaden i svaren jämfört med tidigare år var liten. I årets undersökning var det två procent av pojkarna och en procent av flickorna i årskurs 9 som uppgav att de använt AAS. I gymnasiet var motsvarande siffror en respektive noll procent.

Beroende lite på vilket tidsperspektiv man anlägger så kan man alltså hävda att narkotikabruk ökat eller minskat, att sniffning ökat eller minskat och om dopning kan man inte säga ett skit. Men över långa tid så är narkotikabruket lägre idag än för 10 år sen, högre än för 20 år sen och mycket lägre än i början av 1970-talet. Can:s rapporter baseras på såväl beslagsrapporter från tull och polis som på prisjämförelser, frågeundersökningar och annat.

Man kan också i rapporterna från Can konstatera att kokain är ett relativt litet problem medan amfetamin är nästan lika vanligt som cannabis (hasch och marijuana) och därmed cirka 10 gånger vanligare än kokain. Kokain är drogen bland journalister och andra människor i medel- och överklassen och därför gillar de förmodligen att skriva om just den. Bara beslag och dömda för narkotikabrott säger i stort sett inget om hur stort bruket är utan istället mer om hur aktiva polisen är för att bekämpa droger. Polisen och tullen styr alltså helt hur denna typ av brottslighet ser ut i Brå:s anmälningsstatistik och denna avspeglar sällan den verkliga droganvändningen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Ingenjören

    Jag är mest nyfiken på vilken metod de har för att sålla bort oseriösa svar. Jag minns att flera kompisar till mig fyllde i att de tagit heroin bara för att spexa till det, det förhållningssättet var så att säga standard när det var anonyma undersökningar.

    • Mankan nog utgå från att andelen oseriösa svar är lika stor vid varje undersökning. Därvidlag spelar de alltså ingen som helt roll när det gäller att tolka utvecklingen, men ger et litet för högt tal vid varje undersökning. Men eftersom bedömningarna när det gäller droganvändning och drogutveckling baserar sig på flera olika källor så kan den nog anses ganska säker.

  • Pingback: Allt färre ungdomar dricker sprit | Svensson()

  • Pingback: Brott och droger - ett minskande problem? | Svensson()