Göteborg en våldsammare stad än Malmö

Som en kommentator till ett tidigare något raljerande inlägg om att Malmö faktiskt inte är våldsammare och farligare än några småorter skrev så kan man inte ta enstaka år som exempel på högt antal mord eller på att en stad är brottslig. Utan man måste jämföra över en längre period.

Därför har jag nu tagit fram siffror hos Brå på mordfrekvensen (antalet fall av våldsam död per 100 000 invånare per år). Ett problem med dessa siffror är att de är högre än den verkliga mordfrekvensen då det anmäls tre gånger så många mord som faktiskt sker. I början av den undersökta perioden var antalet anmälda mord dubbelt så många som det verkliga antalet. Om mordfrekvensen räknas fram till 3 så är den i själva verket alltså bara 1 till 1,5.

Men oavsett det så kan siffrorna användas för att se om en stad har många mord eller inte, om en stad är farlig eller inte. Jag har jämfört de tre största svenska städerna samt Stenungsund, den ort jag delvis är uppvuxen på. De år jag valt är de sista 10 åren. Av de fyra undersökta kommunerna/orterna har Malmö den lägsta mordfrekvensen och är alltså den minst farliga staden och kommunen av de fyra undersökta. För en jämförelse ska jag också ange lägsta siffran och högsta siffran för varje kommun i min lilla lista (mordfrekvens i snitt per år de senaste 11 åren, lägsta mordfrekvens ett enstaka år, högsta).

  • Göt 3.36, 2, 6
  • Ste 3.27, 0, 13
  • Sto 3.00, 2, 4
  • Mal 2.90, 2, 4

Som förväntat varierar siffrorna lite mer i det mycket mindre Stenungsund men också den våldsammaste staden, Göteborg, har större variationer än de andra. Tydligt är i alla fall att Malmö inte kan anses vara farligare än någon annan svensk stad. Det dödliga våldet är inte mer utbrett där än nån annan stans.

Gör man sedan en beräkning av hur många som dött på grund av skjutvapen så är Stenungsund överjävligast värst. Flertalet mord i den lilla Bohuskommunen har faktiskt skett med skjutvapen och så här blir listan med tanke på antalet dödade med skjutvapen per 100 000 invånare och år i snitt de senaste 11 åren:

  • Ste 2.4, 0, 13
  • Mal 1.0, 0, 2
  • Göt 1.0, 0, 2
  • Sto 0.8, 0, 1

Som synes sticker inte Malmö ut på något sätt. Malmö verkar inte våldsammare än någon annan svensk stad eller kommun. Men Stenungsund tycks vara det. I Stenungsunds fall vet jag dessutom att det inte handla om överanmälningar. Mordfallen där är välkända och mycket omskrivna. Två dödade i skottlossning i Stora Höga 2009, Marina Johansson mördad i Spekeröd 2010 för att nämna de senaste. I de tre storstäderna finns det säkerligen överanmälningar så de siffrorna (dock förmodligen inte morden med skjutvapen) ska minskas med minst hälften för att bli rättvisande. Då sticker Stenungsund ut ännu mer.

Slutligen: Ingen av de svenska städerna är i internationella jämförelser våldsamma utan snarare mycket våldsbefriade.

Intressant?
Borgramedia: Skanskan1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, KVP1, 2, 3, 4, DN1, 2, SVT, HD, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements