De rikaste i Göteborg på 1700-talet

De taxeringslängder och skattetabeller som jag sett i böcker och på nätet visar ganska bra i vilka familjer man kan hitta de rikaste i staden Göteborg under 1700-talet.

De 35 rikaste i Göteborg år 1715 var (namn, yrke, bostadsrote, fast förmögenhet, lös förm., sammanlagd, orsak):

 1. Gabriel Stierncrona, Ombudsman, Gbg 5:17 6190 119000 125190
 2. Sebastian Tham, Assessor, Gbg 6:24 10970 106700 117670
 3. Catharina Tham, Gripenstedts änka, Gbg 5:39 5450 103310 108760
 4. Wollrat Tham, Göteborg 5:58 6250 56050 62300,
 5. Elisabeth Amija, Jungfru, Gbg 5:17 0 60340 60340,
 6. Mathias Schildt, Göteborg 5:20 3650 52000 55650
 7. Frantz Schröder, Rådman, Gbg 5:68 5260 47740 53000
 8. Gerard von Öltken, Rådman, Gbg 5:59 3710 45815 49525
 9. Nils Pehrssons (Sahlgren) änka, Gbg 4:118 4400 35500 39900,
 10. Olof Pehrsson (Ekmark), Göteborg 4:117 3220 34500 37720
 11. Johan Anders Olbers, Göteborg 5:72 4030 30200 34230
 12. Hans von Gerdes, Borgmästare, Gbg 5:61 5560 28150 33710
 13. Lars Hansson Liedgren, Göteborg 6:52 3480 25000 28480
 14. Anders Nillsson, Göteborg 5:23 4520 21000 25520
 15. Åke Håkonsson, Bokh. sterbhus, Gbg 6:52 2500 21000 23500
 16. Hans Coopman, Göteborg 4:115 4250 18130 22380
 17. Christoffer Liedberg, Göteborg 4:68 5380 14720 20100
 18. Hans Wennerstierna, Kommissarie, Gbg 3:21 3470 15000 18470
 19. Jacob Bornander, Göteborg 8:69 2400 16000 18400
 20. Mathias Asmunds änka, Göteborg 2:6 4030 13600 17630
 21. Peter Tillroth, Överinspektör, Gbg 5:52 10980 6420 17400
 22. Hans Olofsson Ström, Göteborg 5:25 3020 13200 16220
 23. Abraham Petersen, Göteborg 5:34 4580 11600 16180
 24. Cornelius Thorson, Rådman, Gbg 5:73 4030 12000 16030
 25. Johanna Schröder, Madame, Gbg 5:18 4020 12000 16020
 26. Wilhelm Uthfall, Rådman, Gbg 5:40 450 15000 15450
 27. Friedrich Krantz, Göteborg 5:27 4000 10000 14000
 28. Adelheid Tornton, Madame, Gbg 5:62 4000 9000 13000
 29. Mårten Edenberg, Göteborg 5:13 5220 6800 12020
 30. Carl G. Mörner, Guvenör, Gbg 5:54 0 12000 12000
 31. Johan Casper Habermann, Göteborg 5:22 1450 10000 11450
 32. Hugo Hamilton, Generalmajor, Gbg 5:26 0 10670 10670
 33. Berndt Örtegreen, Göteborg 4:42 2600 8000 10600
 34. Wilhelm Silentz, Borgmästare, Gbg 5:10 6150 4000 10150
 35. Hans Calmes arvingar, Göteborg 4:111 2600 7500 10100

De flesta av ovanstående var handelsmän av olika slag. En del av dem var intressenter i kaperiverksamheter (ex. Sebastian Tham, Hans Wennerstierna, Habermann, Cornelius Thorsson och Berndt Örtegren), andra var fabrikörer som exempelvis Hans Coopman och Johan Anders Olbers och en del var redare. Många var nära släkt med varandra och de allra rikaste var alla nära släkt med och/eller arvtagare till David Amija (II) och/eller med Sebastian Tham.

1797 var John Hall den allra rikaste följd av några andra framgångsrika handelsmän och investerare i sillnäringen (bevillning):

 1. John Hall 885
 2. Niklas Arfvidsson 102
 3. Anders Oterdahl 54
 4. Samuel Schutz <50
 5. Bernhard Wohlfahrt <50
 6. Lorentz Peterson <50
 7. Anders Andersson <50

John Hall hade Göteborgs framgångsrikaste handelshus med  mer än hälften av järn- och brädexporten vid denna tidpunkt. Näst störst var den Arfvidsonska firman som också var stadens största sillexportör under lång tid. Även de andra på listan var stora sillexportörer.

1806 var de 35 högst beskattade följande (statlig bevillning i riksdaler):

 1. Niclas Björnberg 579
 2. David Low 206 (Low & Smith)
 3. Laurens Tarras 182
 4. Niklas Oterdahl 135
 5. E.A. Broms 126
 6. A. Wallerius 113 (kusin till Gustaf Henrik Ekman)
 7. R. Santesson 103
 8. Gustaf Henrik Ekman 102
 9. Jonas Kjellberg 98
 10. Z. Roos 97 (kusin tilll Peter Militz)
 11. G. Borgert 94
 12. A.M. Lundgren 94
 13. J.C. Bauck 86
 14. T. Kennedy 85
 15. L. Levgren 81
 16. O. Bredberg 74
 17. P.G. Geijer 73
 18. C. Hedman 62
 19. O. Beckman 54
 20. L.E. Magnus 52
 21. W. Gavin 51
 22. J. Dahl 50
 23. J. Lamberg 47
 24. L. Jacobsson 36
 25. P. Wennerholm 34
 26. Z. Wideberg 34
 27. D. Carnegie 31
 28. J. Smith 31 (Low & Smith)
 29. J.  Jungqvist 28
 30. P. Melin 27
 31. S.P. Malm 27
 32. N. Malm 16
 33. S. Arfwidsson 14
 34. G. Bergendahl 14
 35. W. Gordon 14 (Scott & Gordon)

De flesta av de rikaste 1806 var handelsmän med intressen i sillnäringen men en del var handelsmän och fabrikörer av annat slag. Niklas Björnberg var spannmålshandlare och bränneriidkare. Low & Smith, Niklas Björnberg, Malm och en del andra var stora järnexportörer osv. familjerna ekman och Kjellberg är nu representerade för första gången.

1807 var Niklas Björnbergs bevillning 566, John Halls 483, Anders Arfvidsson & AP Fröding 167 samt Low & Smith 162 riksdaler.

1810 såg listan ut på detta vis:

 1. Niklas Björnberg 1423
 2. Carnegie & Lamberg 502
 3. W.M. Leman 450
 4. Alex. Barclay 450
 5. Laurens Tarras 439
 6. Holterman & Söner 358
 7. Malm & Söner 341
 8. A.R. Lorent 300
 9. Low & Smith 292
 10. JBN Santesson 250
 11. G.H. Ekman & Co 242
 12. Andersson & Wohlfahrt 204
 13. A.P. Oterdahl & Son 201
 14. Ostindiska kompaniet 200
 15. G.P. Borgert 200
 16. Fred. Willerding 200
 17. Lewin Jacobsson 200
 18. J.C. Bauck 175
 19. John Halls dödsbo 159
 20. Jacob Sahlgren 150
 21. L.E. Magnus 150
 22. John Benecke 127
 23. Joh. Fr. Homeyer 126
 24. Jonas Kjellberg 126
 25. Salomon Heyman 125
 26. Zach. B. Roos 125
 27. William Worrau 120
 28. Rob. Dickson 120
 29. G.B. Santesson 120
 30. Kennedy & Åberg 112
 31. Hedman & Arfvidsson 102

1810 var ett år när sillen redan försvunnit och de flesta på listan är fortfarande sådana som tjänat sin pengar på sill, men det är också stora järn- och brädexportörer liskom handlande i textilvaror. För första gången har en person ur familjen Dicksom också dykt upp på listan över de högst beskattade. 1814 var listan över de 18 mest beskattade delvis samma som 1806 (bevillningssumma):

 1. Niklas Björnberg 6107
 2. Laurens Tarras 1998
 3. W:m Berg 1822
 4. L. Jacobsson 1788
 5. Rob. Dickson 1659
 6. G.N. Borgert 1551
 7. Sam. Arfwidsson 1518
 8. W.M. Leman 1455
 9. M.E. Delblanco 1344
 10. B.H. Santesson 1325
 11. Johanna Fröding 1278
 12. G.H. Ekman 1273
 13. E. Vallentin 1179
 14. D. Carnegie 1060
 15. Jan Lamberg 1058
 16. O. Beckman 1031
 17. L.E. Magnus 1025
 18. N. Malm 1008

Detta var i slutet av kontinentalblockaden och det är tydligt hur den spekulativt inriktade spannmålshandlaren Niklas Björnberg kunna berika sig under denna period. Han var också direktör och delägare i den lönsamma 5:e oktrojen i Ostindiska kompaniet.

Ett annat sätt att se vilka som var rika, mäktiga och inflytelserika i staden under 1700-talet är att titta på vilka som hade olika förtroendeuppdrag. Det ska jag skriva ett annat inlägg om.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “De rikaste i Göteborg på 1700-talet”

Kommentarer är stängda.