Med Löfven blir socialdemokraterna fortsatt borgerliga

Om det stämmer att Stefan Löfven kommer att utses till partiledare i socialdemokraterna fram till nästa kongress lär vi garanterat inte få se några egentliga förändringar av socialdemokratins politiska inriktning. Det blir definitivt ingen radikalisering utan fortsatt stöd till avregleringar, privatiseringar, marknadsstyrning, kort sagt en politik som gynnar rika, som gynnar de som redan har det bra. Till en politik som ökar klyftorna i samhället och inte löser några problem som arbetslöshet, ojämlikhet, klimathot osv.

Stefan Löfven innebar fortsatt status quo inom sossarna, men möjligtvis utan turbulensens som fanns kring Håkan Juholt. Kanske ger det visst ökat stöd i opinionen, men det förändrar ingenting i grunden. Med Löfven vid rodret i socialdemokraterna tror jag nog att högerpartierna vinner även nästa val. En ny partiledare, oavsett vem det blir, kan inte lösa socialdemokratins problem.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements
 • Anonym

  Nu har Juholt avgått så vi behöver inte tjata mer om det. Men det intressanta är vad som skall hända sedan. Då tänker jag inte bara på vem som skall leda det Socialdemokratiska partiet, utan på vilken politik man skall försöka få mandat av väljarkåren?

  Nu har vi levt med borgerlig politik i snart 6 år, och Socialdemokraterna har hittills inte lyckats formulera ett alternativ som ger valvinst. Detta är inte så konstigt, för ända sedan 80-talet har man mer eller mindre fört samma politik som man anklagar borgarna för.

  Här är några exempel;

  1) Den hårdare bedömningen inom sjukförsäkringen av arbetsförmåga var det Göran Persson som stod bakom redan på 90-talet.

  2) Den oerhörda svårigheten att få en arbetsskada godkänd pga förslitning ändrades till en nästan omöjlig bevisbörda från individens sida på Carl Bildts tid, men Perssons styre ändrade i praktiken inte på den. Inte heller har någon riksdagsmajoritet lyckas lösa frågan om en medborgare är för frisk för sjukpenning, men anses för sjuk för att anta ett arbete?

  3) Avregleringen av järnvägen var det Socialdemokratin som stod bakom. Dvs att Banverket skall upphandla tågtrafiken, skötsel av spåren etc. De senaste två årens vintrar visar vad konsekvensen blir.

  4) Perssons regim kunde under mer än ett decennium hävda att krisen 1992 omöjliggjorde några reformer. Man lyckades visserligen minska statsskulden, men det skedde bl a genom att kommunerna fick ta över fler uppgifter från staten men motsvarande pengar för de ökade utgifterna skickades inte med. Det betydde i långa loppet att kommunerna måste slimma organisationerna – färre händer måste göra mer. Oavsett privat eller kommunal sjukvård så hinner inte personalen med sina uppgifter, se Carema-skandalen 2011. Att fler upphandlingar av sjukvård sker sedan 90-talet har ju uppenbarligen att göra med att de lokala politikerna desperat prövar alla medel för att pressa kostnaderna.

  Nu kommer allehanda ledarkrönikörer och internt inom Socialdemokratin man förorda en politik som ska ge en valvinst. Man skall lägga sig i mittfåran och därmed slåss om samma väljare som nästan alla andra partier. Jag tycker istället att man skall fundera över vad det är för politik som Socialdemokraterna står för; Vilket framtida samhället man vill erbjuda människorna? Därefter gå till val för att få mandat.

  Sverigedemokraternas framgång kan nästan bara tillskrivas Socialdemokraternas tillkortakommande. Den lilla människan känner sig undanskuffad i samhället och riktar sin frustration mot de ”annorlunda”- invandrare, feminister, personer med annan sexuell läggning etc.

  De kandidater som nämns nu efter Juholt saknar enligt min mening en grundideologi, de är bara karriärpolitiker som Damberg, Östros, Nuder och Bodström eller har givit upp den fackliga kampen som Stefan Löfven If Metall. Jag ser ingen skillnad mellan dessa och de borgerliga företrädarna.

  Så varför skulle väljarna rösta bort Reinfeldt som levererar det som majoriteten tycker räcker, som exempelvis sänkt skatt, arbetslinjen, pensionärsskatten och en stark man att hålla i handen när det blåser i världsekonomin?

  Det kan ju bara vara ett alternativ som avsevärt skiljer sig från regeringens politik, eller snarare brist på politik, som kan få väljarna att rösta på Socialdemokratin.

  Alternativet kunde bl a bestå i att se över arbetstiden längd, att ge småföretagaren en riktig a-kassa och möjlighet att låta ”firman” vila vid dåliga tider, ta seriöst tag i miljöpolitiken kontra tillväxtdyrkan, gå ut till medborgarna och fråga dem om deras framtidsvision. Finansaktörerna måste hållas kort. Öka skatterevisionerna för att få in den skatt som behövs till välfärdssamhället.

  Tyckarmicke

   http://tyckarmicke.bloggo.nu/Efter-Juholt/

  0 kommentarer | Skriv en kommentar | Kommentarer RSS

 • analysen får ju ske på olika nivåer:
  Dels ”inom ramen” , d v s inom nuvarande läge: dagens PS/VU, politik, kandidater, interndemokrati etc.Dagens extremt svagt organiserade partivänster som är urusla på maktspelet.Dels ”utom ramen”, d v s den socialdemokrati som den borde vara. Och som Juholt i viss mån var på väg mot. Inom ramen är nog Löfven bland de bättre alternativen, på kort sikt alltså. Sannolikheten att få en kvinna att kandidera efter mosa mona bedömer jag som noll.

 • kofot

  Löfvén är ett bra bra. Stabil betongsosse med stark koppling industrin.

  /*uttalanden om vad jag läser och inte läser, påståenden utan källhänvisning och andra brott mot kommentarsreglerna, borttaget*/ #AS

  Hoppas Reinfeldt med vänner finner Löfven som en attraktiv debattmotståndare! 

 • Pingback: Stefan Löfven blir ny partiledare i sossarna | Svensson()

 • Anonym

  Läs här: http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=257111__ArticlePageProvider

  Det står klart och tydligt att han motsätter sig regerings våg av utförsäljningar/avregleringar. 

 • Nej det gör det inte. Han motsätter sig inte privatisering avd et som är viktigt och som inte fungerar privat, sjukvård, skola, kollektivtrafik osv. Det enda han gör i det uttalandet är att han försöker värna som jobben för sina medlemmar. Det är inget politiskt uttalande utan samma tokinställning som gjorde att han förordade ryska maffian som ägare till Saab.

 • Nej, det gör det inte. Han värnar bara sina medlemmars jobb. Samma tokinställning som gjorde att han var för ryska maffian som ägare till Saab. Han är inte mot privatiseringar av det som är viktigt, det som inte fungerar i privat regi, vård, skola, kollektivtrafik, eldistribution etc.

 • Pingback: Stefan Löfvén borgarnas man: Högerkursen cementerad! « Röda Umeå()